Politie tegen landelijk rechercheteam

ROTTERDAM, 9 JUNI. De Haagse korpschef Brand heeft zich namens de raad van hoofdcommissarissen zeer kritisch uitgelaten over het rapport van de commissie-Donner over de reorganisatie van het openbaar ministerie.

Met name de landelijke eenheid tegen de georganiseerde misdaad onder leiding van een aparte hoofdofficier van justitie die de commissie-Donner voorstaat, wijst Brand in scherpe bewoordingen van de hand. Volgens Brand zal dit ertoe leiden dat de georganiseerde misdaad op drie niveaus wordt bestreden: regionaal, inter-regionaal en landelijk. “Dat zal wanorde creëren en leiden tot onderlinge competitie.” Brand meent dat de structuur van zes interregionale rechercheteams onder leiding van zes hoofdofficieren het meest wenselijk is.

Ook stelt de korpschef dat de commissie-Donner “de kool en de geit spaart” waar het een college voorstelt om het nieuwe OM te leiden. “Eenheid van beleid en centrale aansturing vragen om één verantwoordelijke leider en niet om een verantwoordelijkcollege”.

De Nederlandse Politie Bond is het eens met de kritiek van de raad van hoofdcommissarissen. Voorzitter H. van Duijn: “Een landelijke eenheid voor georganiseerde criminaliteit geeft informatieverstoppingen en onderlinge concurrentie. Dat heeft er in België al toe geleid dat dienders op elkaar schieten. Een landelijk rechercheteam ziet er op papier leuk uit, maar zal in praktijk nooit werken.” Van Duijn stemt wel in met een organisatorische verbetering en uitbreiding van het OM. “Voor de politie zijn vormfouten door het OM uiteraard zeer irritant. Daarbij kan de sturing van de politie door het OM beter gestalte krijgen als de parketten niet steeds onder een gebrek aan capaciteit lijden. Nu is die sturing iets dat de officier even op een regenachtige middag moet doen.”

Deken T. de Waard van de Orde van Advocaten meent dat de commissie-Donner “onderschrijft wat wij al vaker hebben gezegd: het OM moet werk van goede kwaliteit leveren in plaats van het wetboek van strafvordering voortdurend aan te passen om het OM te ontlasten.”