Optimisme bij bankiers over economische groei en inflatie; Zelfregulering markten bepleit op monetaire conferentie

LONDEN, 9 JUNI. De centrale bankiers van de Verenigde Staten en West-Europa zijn buitengewoon positief gestemd over de vooruitzichten van economische groei en lage inflatie. Deze boodschap brachten ze gisteren op de Internationale Monetaire Conferentie, een jaarlijkse bijeenkomst van bankiers, in Londen. Ze zeiden verder dat banken en andere financiële instellingen meer aan 'zelfregulering' moeten doen om de risico's van grote koersschommelingen door hoogwaardige financiële technieken op te vangen.

“De ondertoon van de centrale bankiers over de economische vooruitzichten was buitengewoon optimistisch”, zei Godfried van der Lugt, de voorzitter van de raad van bestuur van ING Bank.

De president van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, bevestigde dat de Duitse recessie voorbij is. “We bevinden ons in de eerste fase van het herstel”, aldus Tietmeyer. Hij sprak van een “klassiek, gezond Duits herstel”, beginnend met aantrekkende export, waarop een toename van de investeringen en uiteindelijk van de consumptie zullen volgen. Tietmeyer zei te verwachten dat de inflatie, 2,9 procent op jaarbasis, de komende maanden verder zal dalen. Ook Jean Claude Trichet, de president van de onlangs onafhankelijk gemaakte Banque de France, liet zich optimistisch uit. “De inflatie is onder controle in Frankrijk. Alles wijst er op dat we de komende jaren - en in ieder geval dit jaar - een inflatie van minder dan twee procent zullen hebben”, zei hij.

Alan Greenspan, de voorzitter van de Federal reserve board, liet zich niet verleiden tot voorspellingen over de inflatie of rente. “Monetaire beleid is een kwestie van vooruit kijken, en daarover doe ik geen uitspraken”, zei hij. In zijn toespraak tot de bankiers maakte Greenspan duidelijk positief gestemd te zijn over de economische vooruitzichten in de VS. De recente klappen die de financiële markten hebben opgelopen, sinds de Fed in februari begon de korte rente te verhogen, verklaarde hij door de onvoorspelbaarheid van markten als verwachtingen niet uitkomen.

De gevoeligste kwestie op de Internationale monetaire conferentie was de regulering van de financiële markten met de opkomst van de handel in derivaten - een veelheid van nieuwe financiële technieken en producten - die buiten het traditionele toezicht van de centrale banken vallen.

Greenspan beklemtoonde dat de opkomst van de handel in “heterogene financiële producten”, waarin vooral andere financiële instellingen dan traditionele banken actief zijn, nieuwe vormen van toezicht vereist. Financiële instellingen moeten meer aan “zelfregulering” doen, zei Greenspan. Hij vertolkte daarmee gedachten die uitgewerkt worden bij de Bank voor Internationale Betalingen, de 'centrale bank van de centrale banken' in Bazel, die eind dit jaar met voorstellen voor de regulering van de derivatenhandel zal komen.

Overheden zijn niet langer in staat toezicht te houden op alle onderdelen van de financiële markten en centrale bankiers zullen in de toekomst minder direct toezicht uitoefenen op de kredietrisico's van banken en meer letten op het interne beleid van risico-management, aldus Greenspan. “Financiële instellingen zullen in hun eigen belang deskundigheid moeten opbouwen in de beoordeling van de partijen waarmee ze zaken doen en in het beheer van de risico's die ze nemen. Ze moeten systemen ontwikkelen waardoor ze zelf in staat zijn om aanzienlijke schokken op te vangen”, aldus Greenspan.

De belangrijkste taak van de centrale banken is om te zorgen voor een deugdelijk institutioneel kader en voor risico-procedures. “Dan zullen de risico's (voor een ineenstorting van het financiële systeem) risico's blijven en geen werkelijkheid worden”, aldus Greenspan.

Bundesbank-president Tietmeyer zei dat de centrale banken moeten leren leven met grotere schommelingen van de financiële markten. “We zien nu in de obligatiemarkten wat we een aantal jaren geleden meemaakten op de valutamarkten”, aldus Tietmeyer. “Dat kunnen we niet controleren of terugdraaien. Regulering is geen oplossing voor de schommelingen in de markt.”

    • Roel Janssen