Neurologische ziekte veroorzaakt slachting onder Serengeti-leeuwen

Onder de leeuwenpopulatie van het beroemde Serengeti Nationaal Park in Tanzania waart sinds begin dit jaar een mysterieuze, dodelijke zenuwziekte. Getroffen leeuwen vertonen spiersamentrekkingen en aanvallen, waardoor ze de controle over zichzelf verliezen.

Van de 3000 leeuwen in het park zijn er sinds 3 februari, toen het eerste kadaver werd ontdekt, al veertig aan de ziekte overleden. Op zijn minst vijftien andere lijken op dit moment ziek. Het is onbekend of de aandoening altijd tot de dood leidt. Dieren met ernstige symptomen bezwijken zeker, maar het is nog onbekend of minder zwaar getroffen soortgenoten nog maar net ziek of juist al aan de beterende hand zijn, bijvoorbeeld als gevolg van opgebouwde immuniteit. Leeuwen met mildere symptomen vertonen alleen spiersamentrekkingen terwijl ze uitrusten; ze lijken weinig last van de ziekte te ondervinden wanneer ze op jacht gaan of anderszins actief zijn.

De oorzaak van de ziekte is nog een compleet raadsel, maar volgens onderzoekers ligt het voor de hand om te denken aan een infectie. Uit analyse van bloed- en weefselmonsters uit gezonde en zieke dieren kon worden opgemaakt dat de boosdoener in elk geval niet het hondsdolheids- of het katte-leukemievirus is, virussen die tot vergelijkbare symptomen aanleiding geven. Volgens dienearts Melody Roelke van de National Parks Service van Tanzania is de belangrijkste verdachte op dit ogenblik een hondevirus (canine distemper virus), waarvan bekend is dat het ook andere vleeseters kan infecteren zoals leeuwen, tijgers en luipaarden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze hypothese correct is.

Voorlopig wordt de grote leeuwenpopulatie van het Serengeti-park nog niet echt bedreigd. De afgelopen jaren is het aantal leeuwen uitgegroeid tot een niveau waarop het nog nooit geweest is. Wanneer de ziekte tot staan zou kunnen worden gebracht - bijvoorbeeld door vaccinatie of door natuurlijke immuniteit van de leeuwen - dan is er vooralsnog geen reden tot al te grote ongerustheid, aldus Craig Packer van de Universiteit van Minnesota die de leeuwen in de Serengeti al ruim 15 jaar bestudeert. (Science, 7 juni).