Mitterrand en Kohl vieren vriendschap in Heidelberg

BONN, 9 JUNI. Vrijwel aansluitend aan de geallieerde viering van vijftig jaar D-day, begin deze week, hebben de Franse president, François Mitterrand, en kanselier Helmut Kohl gisteren in Heidelberg demonstratief de Frans-Duitse vriendschap gevierd. Dat deden zij in het gezelschap van 2.000 Franse en 4.000 Duitse jongeren die in het kader van het Frans-Duitse jeugdwerk uitgenodigd waren om naar de oude universiteitsstad te komen. Dat jeugdwerk, dat tussen de twee vroegere Europese 'erfvijanden' onder meer uitwisselingsprogramma's organiseert, is 31 jaar geleden naast het Frans-Duitse Elyséeverdrag door Charles de Gaulle en de toenmalige kanselier Konrad Adenauer opgezet.

In hun toespraken beklemtoonden Mitterrand en Kohl het belang van de Frans-Duitse verzoening en samenwerking voor Europa. De Franse president zei dat hij met zijn reis naar Heidelberg vijftig jaar had overbrugd. “Er is niet te veel Europa, maar te weinig”, zei hij. De vergrote Europese Unie noemde hij “een voorwaarde voor vrede en vrijheid”, zij zorgt ervoor “dat wij in de wereld de plaats hebben die ons toekomt”.

Kohl, die behalve applaus soms ook een fluitconcert kreeg, sprak over een “historische opdracht van onze beide volken om de Europese idee te verwerkelijken”. Hij waarschuwde dat “de boze geesten van het verleden niet voor eeuwig uitgebannen zijn”. Elke volgende generatie moet zich inspannen voor de vrede en tegen een terugkeer van nationalisme en vreemdelingenhaat, aldus Kohl.