Martens bemiddelt over post Brussel

DEN HAAG, 9 JUNI. De Belgische oud-premier Martens bemiddelt tussen premier Lubbers en de Belgische minister-president Dehaene over het voorzitterschap van de Europese commissie.

Tussen België en Nederland dreigt een conflict nu Dehaene zijn aanhang in de Europese hoofdsteden ziet groeien en Lubbers medestanders lijkt te verliezen. Vorige week werd duidelijk dat de Duitse bondskanselier Kohl en de Franse president Mitterrand nu voor de Belgische premier opteren.

Na spoedoverleg met Lubbers zei Martens gisteren dat de Benelux-landen met één christen-democratische kandidaat moeten komen. Martens is voorzitter is van de Europese Volkspartij (EVP), waartoe zowel Lubbers als Dehaene behoort.

Lubbers is de kandidaat van de Nederlandse regering, maar Martens zei te verwachten dat de Belgische regering Dehaene voor deze functie kandideert.

Op 24 en 25 juni beslissen de elf regeringsleiders en de Franse president tijdens de Europese top op het Griekse eiland Korfoe over het voorzitterschap van de commissie.

“We moeten een eind maken aan een ruzie tussen collega's”, aldus Martens gisteren. Hij overlegt nu met een aantal prominente christen-democraten in Europa, omdat de EVP, die op 22 juni in Brussel over de kwestie vergadert, één kandidaat naar voren wil schuiven. Martens noemt de concurrentie tussen Dehaene en Lubbers “een pijnlijke zaak”.

Kringen rond Lubbers houden de mogelijkheid open dat de demissionaire premier zijn kandidatuur alsnog intrekt als hij over twee weken niet de steun krijgt van de Europese christen-democraten.

Maar Lubbers zelf liet gisteren in een interview met kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst weten het gebruik van het vetorecht op de Europese top niet uit te sluiten als de regeringsleiders een ander als voorzitter van de Europese commissie aanwijzen. “Dit is niet het moment daar mee te dreigen. Ik voel er niets voor de zaak negatief te benaderen. Maar, u hoort me ook niet het omgekeerde beweren, namenlijk dat Nederland beslist geen gebruik van het vetorecht zal maken”, aldus Lubbers.

Het ministerie van buitenlandse zaken wilde vanmorgen desgevraagd geen commentaar leveren op de mogelijkheid voor Nederland om op de Europese top zijn veto te gebruiken.

Pag.4: Steun in Britse en Duitse pers voor Lubbers

Premier Lubbers vindt dat Nederland recht op het voorzitterschap heeft. “De baan moet naar Nederland gaan, tenzij er goede en zwaarwegende argumenten worden aangevoerd. Ik heb ze nog niet gehoord”, zo zegt Lubbers. Kanselier Kohl en president Mitterrand hebben eerder deze maand een voorkeur voor Dehaene laten doorschemeren. “Beiden hebben inderdaad een zekere voorkeur voor Dehaene. Maar mij is verzekerd dat de zaak niet is dichtgemetseld”. Lubbers zegt dat diverse regeringsleider hem hebben gevraagd “in de race” te blijven. Hij voegt eraan toe te zijn gesteund in zijn verzet tegen de manier waarop Bonn en Parijs het voorzitterschap in een onderonsje bepalen.

Lubbers krijgt steun uit de Duitse en Britse pers. Volgens de Süddeutsche Zeitung is de Nederlandse premier de meest geschikte kandidaat om de Europese commissie voor te zitten. “De Nederlander garandeert stabiel geld op een minimaal even betrouwbare manier als de bondskanselier dat zelf doet; Dehaene echter behoort tot diegenen die de stabiliteitsregels van de Europese Monetaire Unie nu al ter discussie stellen. Lubbers wil besparen; de Belg eist van Brussel steeds meer geld”.

De Britse Financial Times meent dat Dehaene het best premier van België kan blijven. “Van de andere kandidaten heeft Ruud Lubbers, de Nederlandse premier, sterke papieren als Atlanticus en voorvechter van de Europese integratie. Hij heeft op economische gebied de afgelopen twaalf jaar imposante successen geboekt.”