KPN

De introductie van het aandeel KPN laat zien dat wij voor onze beurs dringend behoefte hebben aan Indiase ontwikkelingshulp. In elke advertentie voor de introductie van een aandeel op een beurs in India wordt aangegeven wat de voornaamste risico's zijn die de betreffende onderneming loopt. In Nederland worden deze risico's verzwegen.

    • A.W. van den Ban