Gonsalves wordt geen 'super-PG'

DEN HAAG, 9 JUNI. De Bossche procureur-generaal R.A. Gonsalves krijgt niet de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de bestrijding van de zware georganiseerde misdaad. Deze taak blijft in handen van de vijf procureurs-generaal gezamenlijk.

Dit blijkt uit een brief die de voorzitter van het college van PG's, secretaris-generaal Van Dinter van het ministerie van justitie, vanochtend heeft verzonden aan de korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie.

De brief is een reactie op het uitgelekte voorstel dat Gonsalves vorige week aan zijn collega's deed om alle belangrijke taken en bevoegdheden op dit gebied in zijn handen te leggen. Minister Kosto (justitie) en de grote fracties in de Kamer namen eerder al afstand van dit voorstel.

Gonsalves blijft wel portefeuillehouder zware criminaliteit. Dit betekent dat hij aan het college van PG's kan voorstellen welke opsporingsonderzoeken door de kernteams kunnen worden begonnen. Uit de brief blijkt echter ook dat de vijf PG's de zeggenschap houden over de gang van zaken in hun eigen ressort (rechtsgebied). Daaronder vallen volgens de brief eveneens het beheer en de instandhouding van de zes bestaande interregionale rechercheteams (IRT's) en het toezicht op opsporingsonderzoeken.

Van Dinter zegt in de brief dat de “bestaande structuren” binnen het openbaar ministerie in stand blijven. Eventuele wijzigingen kunnen alleen worden ingevoerd door het nieuwe kabinet, aldus de secretaris-generaal van Justitie.

Gisteren stelde de commissie-Donner voor het college van PG's te vervangen door een centrale leiding van het openbaar ministerie, bestaande uit een drie- of vierkoppig college, waarbij een van hen de eindverantwoordelijkheid krijgt. Op dit voorstel is verdeeld gereageerd door de 'paarse' fracties in de Tweede Kamer. De PvdA en D66 zijn voor, de VVD aarzelt. Ook de Haagse PG mr. W. Sordrager stelde zich gereserveerd op.