Filmlaboratoria gaan samen

AMSTERDAM, 9 JUNI. De twee grootste filmlaboratorium-bedrijven in ons land, Cineco BV Amsterdam en Haghe Film in Leiderdorp en Hilversum, gaan binnenkort fuseren. Door de fusie zullen 20 van de 92 arbeidsplaatsen verloren gaan. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Dat heeft de Kunstenbond FNV woensdagavond meegedeeld.

De directies van beide bedrijven hebben woensdag aan de bond laten weten dat ze een intentieverklaring hebben ondertekend. De bedrijfsactiviteiten op het terrein van de omroep, speelfilm, commercials, filmrenovatie en -conservering zullen binnen anderhalf à twee jaar geconcentreerd worden in de Amsterdamse vestiging. De lokaties in Leiderdorp en Hilversum worden gesloten. Daarmee verdwijnt daar de werkgelegenheid.