Europees Hof wijst Britse regering terecht over rechten werknemers

LONDEN, 9 JUNI. De Britse regering heeft volgens het Europese Hof in Luxemburg de in Europees verband vastgelegde rechten van werknemers geschonden door onvoldoende bescherming aan haar werknemers te bieden bij het uitbesteden van overheidsdiensten als vuilophalen, schoonmaken en kantinewerkzaamheden aan de particuliere sector.

Londen heeft zich onmiddellijk schrap gezet tegen het vooruitzicht van duizenden eisen tot compensatie. De vaststelling van het Hof kwam op de laatste dag vóór de Europese verkiezingen en werd daarmee meteen een politieke tegenvaller voor de Conservatieven. De regering haastte zich de uitspraak af te doen als “een technisch punt” dat verder geen gevolgen zal hebben, maar een vooraanstaand jurist arbeidsrecht, vice-voorzitter van de Employment Laywers Association, Fraser Younson, zei: “Dit is de belangrijkste ontwikkeling in industriële betrekkingen in dit land in de afgelopen twintig jaar.”

Volgens Labour en de vakbondscentrale TUC kan de uitspraak de Britse staatskas potentiëel miljoenen ponden gaan kosten. Ministers houden zich nog even stil, tot hun adviseurs de precieze gevolgen hebben geëvalueerd. Maar premier Major en zijn minister van financiën Kenneth Clarke hebben nu al laten doorschemeren dat ze zich sterk zullen maken voor het afschaffen van Europese arbeidsrechtelijke regelgeving die ze als “onnodig” beschouwen.

Het Europese Hof oordeelde in de zaak van drie straatvegers uit Eastbourne die samen met zo'n 30 andere collega's-vuilophalers in 1990 op kantoor werden ontboden en zonder nadere uitleg te horen kregen dat ze waren ontslagen. De ontslagaanzegging werd gedaan door hun nieuwe werkgever, UK Waste Control, aan wie de gemeente de taak van vuilophalen had uitbesteed omdat deze particulier dat goedkoper kon doen dan de gemeentereiniging. Lokale overheden overal in Groot Brittannië werden tot deze maatregelen gedwongen door de centrale overheid, die bezuinigingen wilde zien. De nieuwe werkgever in Eastbourne voerde voor de employees die wel mochten blijven eenzijdig nieuwe arbeidsvoorwaarden in: een loonsverlaging van 25 pond per week, een korting op vakantie van 1 week en een schrappen van de uitkering bij ziekte.

De vakbond TGWU spande een aantal procedures aan waarin ze aanvoerde dat lonen en arbeidsvoorwaarden beschermd zijn in geval van overdracht van het werk van de ene werkgever naar de andere. Het Hof bevestigde dat recht gisteren door te bepalen dat alle werknemers, of ze nu vakbondslid zijn of niet, het recht hebben om geraadpleegd te worden wanneer er sprake is van massaal ontslag of van overname door een andere bedrijfsvoerder.

De Europese Commissie zei gisteren dat Groot Brittannië zijn wetgeving over rechten van werknemers dient aan te passen. John Major probeerde de schuld op Labour af te schuiven door te zeggen dat de bestaande wetgeving nog in 1975 door Labour was uitgevaardigd. Labour ontkende dat en verwees naar een regeringsrichtlijn van 13 jaar geleden.

    • Hieke Jippes