EC-voorzitter

Financial Times

De opvolger van Jacques Delors zal een centrale rol spelen in de vorming van de EU in de komende vijf jaar. Terwijl de Unie probeert de economische ontwikkelingen in de lidstaten te verbeteren en de integratie bevorderen, moet de commissie efficiënter gaan opereren, meer samenhang krijgen en overtuigender worden. De juiste kandidaat zal visie moeten paren aan bestuurlijke behendigheid en moeten beschikken over goede onderhandelingskwaliteiten. Dehaene lijkt de steun van Kohl te hebben gekregen op grond van zijn lidmaatschap van een christen-democratische partij, en zijn ruggesteun aan de politieke- en economische Unie en dankzij een behendig optreden tijdens de Europese top van 1993 in Brussel. Hoe belangrijk deze eigenschappen ook zijn, zij zijn niet voldoende om hem de baan te garanderen. Dehaene probeert hardnekkig te worden ontslagen van zijn moeilijke opgave om de versplinterende Belgische coalitie bijeen te houden. Omdat er drie andere mededingers zijn naar het voorzitterschap van de commissie, die allen over kwaliteiten beschikken die Dehaene ontbeert, zou Europa ermee gediend zijn als de premier op zijn post blijft.

Van de andere kandidaten heeft Ruud Lubbers, de Nederlandse premier, sterke papieren als Atlanticus en voorvechter van de Europese integratie. Hij heeft op economische gebied de afgelopen twaalf jaar imposante successen geboekt.