De Vries wil uitstel allochtonenwet

DEN HAAG, 9 JUNI. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) overweegt uitstel van de omstreden wet die bedrijven verplicht het aantal allochtonen die ze in dienst hebben, te registreren. Hij stuit daarbij echter op verzet van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

De wet, die destijds een initiatief was van GroenLinks, VVD en D66, zou 1 juli ingaan. De minister wil uitstel van een half jaar. Volgens zijn woordvoerder leven er bij bedrijven zoveel vragen dat het departement bij nader inzien meer tijd denkt nodig te hebben voor de voorlichting over de wet.

De initiatiefnemers voelen echter niets voor uitstel en dat geldt ook voor de PvdA, zodat De Vries een royale, 'paarse' meerderheid tegenover zich ziet. Het Tweede-Kamerlid Apostolou van de PvdA noemt uitstel “slecht”. In tegenstelling tot de partij van De Vries, het CDA, steunde de PvdA in de Tweede Kamer en in meerderheid in de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de oppositie. Apostolou vindt het argument dat het ministerie meer tijd nodig heeft voor de voorlichting niet juist. Volgens hem is er voldoende informatiemateriaal beschikbaar en kan de wet ook ingevoerd worden als nog niet alle vragen van de bedrijven afdoende beantwoord zijn.

De werkgeversorganisaties hebben zich van meet af aan verzet tegen een verplichting voor bedrijven om jaarlijks het aantal allochtonen te registeren. Volgens hen veroorzaakt deze wet alleen maar een hoop administratieve rompslomp en draagt hij niet bij aan het doel dat de initiatiefnemers voor ogen stond: dat er meer allochtonen aan het werk komen. De politieke partijen denken dat een registratie werkgevers ertoe aanzet meer allochtonen in dienst te nemen, uit vrees dat hun personeelsbeleid anders in het openbaar wordt bekritiseerd.

De rapportage over het aantal allochtonen is voor iedereen in te zien. De bedrijven moeten hun gegevens verstrekken aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken in hun regio. Ook wordt van de bedrijven verwacht dat ze in een werkplan aangeven of ze van plan zijn meer werknemers van buitenlandse afkomst aan te nemen en op welke manier ze hun voornemens denken uit te voeren. De wet verplicht de werkgevers niet om allochtonen in dienst te nemen.