D-Day (2)

De foto, geplaatst op de voorpagina van de krant van 6 juni, getuigt niet van enig gevoel voor historische waarden. Natuurlijk is het verdriet van nabestaanden van Duitsers, omgekomen in de Normandische strijd, groot, even groot als het verdriet van de nabestaanden van de geallieerde gevallenen. De herdenking van D-day is echter een eresaluut aan hen die hun leven waagden voor onze vrijheid, en daar past genoemde foto niet bij. Een foto van een veteraan zou beter op zijn plaats zijn geweest. Zie mijn opmerking niet als 'Deutschfeindlich'. In mijn werk heb ik jaren met Duitsers samengewerkt; ik bewaar daar de beste herinneringen aan.

    • E.S.J. Smith-Hazelaar