'Bescherming ramin gebaat bij overleg'

DEN HAAG, 9 JUNI. De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn teleurgesteld over het kabinetsbesluit om af te zien van een voorstel de handel in de tropische houtsoort ramin meer inzichtelijk te maken. Tijdens een overleg vanochtend lieten de staatssecretarissen Van Rooy (economische zaken) en Gabor (natuurbeheer) en minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) weten dat de bescherming van ramin meer gebaat is bij overleg met de belangrijkste ramin-producent, Maleisië, dan met indiening van een voorstel op de volgende Cites-conferentie om de handel te reguleren.