Berlusconi stimuleert werkgelegenheid met belastingverlagingen

ROME, 9 JUNI. Het kabinet-Berlusconi wil met een aantal belastingmaatregelen de werkgelegenheid vergroten, de investeringen stimuleren en zowel voor spaarders als voor kleine ondernemers de beurs aantrekkelijker maken. Hiertoe is gisteren een aantal decreten goedgekeurd. Een besluit over versoepeling van het arbeidsrecht is doorgeschoven naar volgende week. De vakbonden hebben vraagtekens gezet bij plannen om het minimumloon te verlagen en de mogelijkheden voor tijdelijke arbeid te vergroten.

“Het is voor het eerst in zeker een decennium dat de doelen worden bereikt zonder vergroting van het (begrotings)tekort,” zei Berlusconi. “Voor het eerst is het fiscale beleid niet gericht op vergroting van de inkomsten, maar op ontwikkeling. Voor het eerst zijn de maatregelen gericht op alle sectoren van de economie, niet alleen op de grote bedrijven en de loontrekkers, maar ook op de kleine en middelgrote ondernemingen en op zelfstandigen.”

Werkgevers die het aantal mensen in vaste dienst vergroten, krijgen tot eind 1996 een belastingvoordeel van het kwart van het bruto salaris van iedere nieuwe werknemer. Voor jongeren tot 32 jaar, gehandicapten en werklozen die voor zichzelf beginnen, zijn alle belastingen in de eerste drie jaar van hun activiteit vervangen door een alles beslaand belastingpakket: twee miljoen lire (2400 gulden) in het eerste jaar, drie miljoen in het tweede, vier miljoen in het derde.

Bedrijven mogen tot eind 1995 de helft van hun extra investeringen in gebouwen en andere kapitaalgoederen aftrekken. Meetpunt is het investeringsgemiddelde van de afgelopen vijf jaar, dat voor de meeste bedrijven vrij laag ligt.

Het kabinet heeft ook besloten een aantal belastingregels te vereenvoudigen en een paar belastingen die nauwelijks wat opbrachten af te schaffen. De fiscale druk op investeringen op de beurs is verminderd. De omzetbelasting voor bedrijven met een kapitaal van minder dan 600 miljoen gulden die de beurs op willen gaan, is tot eind 1996 verminderd van 36 naar twintig procent.

Volgens het kabinet moeten deze maatregelen nog dit jaar honderdduizend banen extra opleveren. Komend jaar zouden daar tweehonderdduizend bij moeten komen en in 1996 nog eens honderdvijftigduizend. Het officiële werkloosheidscijfer is nu 10,6 procent.

    • Marc Leijendekker