Weerbericht vermeldt 'zonkracht'

ROTTERDAM, 8 JUNI. Het KNMI wil de te verwachten zonkracht in het weerbericht gaan vermelden. De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling in het zonlicht. UV in het zonlicht veroorzaakt zonnebrand en bepaalde vormen van huidkanker.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven vreest echter voor paniekreacties, op grond van ervaringen met de smogberichten die enkele jaren geleden regelmatig aan een groot publiek werden gepresenteerd. Het RIVM vindt bovendien dat de dagelijkse zonkrachtverwachting zonder interpretatie moeilijk in de praktijk bruikbaar is.

Het KNMI heeft de zonkrachtverwachting ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Kankerbestrijding, dermatologen van het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). De Nederlandse Kankerbestrijding zal, als de zonkrachtverwachting wordt ingevoerd, een 06-lijn openen waar ongeruste mensen informatie kunnen vragen. Het RIVM vindt dat eerst alle mogelijke betrokkenen zoals huisartsen en ministeries moeten worden voorbereid voordat de zonkrachtverwachting in het weerbericht kan.

De zonkrachtverwachting rolt bij het KNMI inmiddels ruim een jaar uit de computer, maar blijft intern. Het is een getal tussen 0 en 10 dat een maat is voor de hoeveelheid UV-straling die het Nederlandse aardoppervlak bereikt bij een onbewolkte hemel. De zonkracht wordt in het KNMI-model bepaald door de seizoensafhankelijke zonnestand en de dikte van de ozonlaag die binnen een seizoensvariatie dagelijks sterke natuurlijke fluctuaties kan vertonen. Bij de gekozen cijferschaal zal de zonkracht in Nederland niet boven de 9,5 komen.