Steun ministers voor advies van Oeso over banengroei

PARIJS, 8 JUNI. De werkgelegenheid in de industriële landen zal pas structureel kunnen groeien als ze erin slagen het aanpassingsvermogen van hun economieën op alle fronten te vergroten. Economische groei alleen is niet voldoende om het werkloosheidsprobleem op te lossen.

Met die conclusie sloten de gisteren in Parijs aanwezige ministers zich volledig aan bij het werkgelegenheidsrapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling begin deze week presenteerde.

Het rapport, waaraan de Oeso twee jaar heeft gewerkt, viel samen met de bekendmaking door dezelfde organisatie dat het economisch herstel in steeds meer lidstaten lijkt door te breken. De bijstelling van de gezamenlijke groeiverwachting in de Oeso-lidstaten - van 2,7 tot 2,9 procent in 1995 - leidde tot opgeluchte reacties van de bij de vergadering aanwezige ministers van sociale zaken en economische zaken. “We lijken het dal gepasseerd”, zei minister Andriessen (economische zaken). Zijn collega De Vries (sociale zaken) zei te hopen dat het economisch herstel er voor Nederland toe zal leiden dat de groei van de werkloosheid zal afzwakken: “Maar ik denk dat het zeker nog wel een jaar zal duren voordat we op dit gebied weer een daling kunnen zien”.

De conclusie van de Oeso dat de hoge werkloosheid in de 25 aangesloten landen grotendeels te wijten is aan structurele problemen werd door alle ministers gedeeld. Rigiditeiten in de economie (minimumloon, sociale zekerheid, ontslagbescherming, vestigingsregels) hebben geleid tot verstarring op de arbeidsmarkt en hebben het vermogen van bedrijven om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden aangetast, concludeerden de ministers.

Opvallend was gisteren de toenemende consensus tussen de Verenigde Staten en Europa dat flexibiliteit noodzakelijk is, maar niet ten koste mag gaan van sociaal zwakkeren - een conclusie die ook in het Oeso-rapport is terug te vinden. De Amerikaanse minister van werkgelegenheid, Robert Reich, plaatste tijdens de ministersvergadering zelf een kanttekening bij de werkgelegenheidsgroei in de VS toen hij zei zich zorgen te maken over de geringe kwaliteit van veel van die nieuwe banen.

De Oeso maakt de komende maanden, in vervolg op de nu afgeronde werkgelegenheidstudie per land, een analyse van de problemen en de mogelijke oplossingen. Die rapporten zullen in 1995 besproken worden.