Sneller herstel van Duitse economie

BONN, 8 JUNI. Het herstel van de Duitse economie verloopt sneller dan kort geleden nog werd voorspeld. Het bruto binnenlands produkt (bbp) blijkt in het eerste kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis te zijn gegroeid. In haar juist eergisteren gepubliceerde prognoses had de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) de groeiverwachting voor Duitsland over 1994 al met één procent opwaarts gecorrigeerd tot 1,8 procent.

Vooral de Oostduitse economie groeide - met 11 procent - sterk. Een ander lichtpunt is dat de in april al licht gedaalde werkloosheid in mei opnieuw verminderde, met 141.000 tot 3,66 miljoen personen, terwijl het aantal vacatures met 13 procent steeg.

De regeringspartijen in Bonn hebben verheugd gereageerd op dit nieuws, kort voor de Europese verkiezingen. Minister Günter Rexrodt (FDP, economische zaken) ziet de Duitse economie “op de goede weg om de tijdens de recessie ingetreden produktieverliezen in te lopen”. Hij acht een gemiddelde groei van 1,5 tot 2 procent over 1994 haalbaar, een verwachting waarover minister Theo Waigel (CSU, financiën) twee maanden op een IMF-conferentie in Washington al weddenschappen aanging met sceptische collega's. Het IMF ging eind april in een ook al opwaarts gecorrigeerde prognose nog uit van 0,9 procent groei in Duitsland.

De vakbeweging en de SPD wijzen er daarentegen op dat de groei 'geïmporteerd' is, want te danken aan de gunstige ontwikkeling in de VS en bij andere exportklanten. Ook zeggen zij dat de daling van de werkloosheid door seizoensinvloeden geflatteerd is.

Pag.18: Werkloosheid omhoog

Zij zeggen dat de werkloosheidscijfers over 1994 gemiddeld hoger zullen uitvallen dan over 1993. Dat de structurele kern van de recessie gebleven is leiden zij onder meer af uit het feit dat de industriële investeringen nog nauwelijks zijn gegroeid.

Het bbp steeg in het eerste kwartaal tot 645,6 miljard mark, 2,1 procent meer dan in de eerste drie maanden van 1993. Het Duitse bureau voor statistiek tekent daarbij aan dat de economie toen sterk kromp. Dat de recessie vorig jaar ook sanerende effecten heeft gehad blijkt uit een produktiviteitsstijging met 4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

Ten opzichte van het vierde kwartaal '93 groeide het bbp met 0,5 procent. In Oost-Duitsland heeft de vorig jaar - op een zeer laag niveau - begonnen groei een hogere snelheid gekregen. In het tweede half jaar van '93 beliep het percentage daar 7,5, in het eerste kwartaal van dit jaar 11. De werkloosheid daalde in Oost-Duitsland met 57.000 tot 1,2 miljoen (15,4 procent), in West-Duitsland met 84.500 tot 2,51 miljoen (8,1 procent).

Aan de nu gebleken groei hebben vooral de export (o.a. machinebouw en meer auto's naar de VS) en de bouw bijgedragen. De exportstijging van goederen en diensten viel met 5,4 procent ruim tweemaal zo hoog uit als de invoerstijging. Dit laatste gegeven “spoort” enigszins met een verhoudingsgewijs bescheiden verhoging van de particuliere consumptie (1,7 procent).

    • J.M. Bik