Overleg NS en bonden loopt vast na wilde spoorstaking

UTRECHT, 8 JUNI. Het overleg dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de vakbonden vanmorgen voerden over het gedwongen vertrek van 470 machinisten en conducteurs is mislukt. Na anderhalf uur verlieten de spoorwegvakbond FSV en de Vervoersbond CNV het overleg. Alleen de Vervoersbond FNV was bereid verder te praten.

Alle drie de vakbonden schaarden zich vanmorgen achter de eisen van het NS-personeel, dat met een wilde staking het treinverkeer in de Randstad en Noord-Holland vrijwel stillegde. De stakers eisten dat de reorganisatie van de NS-divisie Reizigers niet gepaard gaat met gedwongen ontslagen van de 470 werknemers.

De reden voor FSV en CNV om het overleg met de NS vanmorgen te staken was de weigering van de NS om behalve over de zogeheten overcompleetverklaring, ook te praten over aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen, zoals een vierdaagse werkweek voor 50-plussers. Directeur G. Hammer van NS-Reizigers verklaarde dat dit behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die niet bij het overleg aanwezig was.

T. de Jong van de Vervoersbond CNV zei vanmorgen dat de NS het opstappen van CNV en FSV aan zichzelf te wijten hebben. “Met de overcompleetverklaring hebben ze de lont in het vat gestoken.” CNV en FSV hebben de NS een ultimatum gesteld dat morgen afloopt. Als de NS niet willen praten over aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen, zullen de bonden hun leden oproepen om maandag te staken. G. Hardeveld van de FSV zei de opstelling van de Vervoersbond FNV te betreuren. “Zij zijn bereid met de CAO-voorstellen akkoord te gaan, als de overcompleetverklaring verdwijnt. Dat vinden wij koehandel.”

Ook de Vervoersbond FNV zal zijn leden oproepen tot de staking, mochten de onderhandelingen over de overcompleetverklaring niet naar wens verlopen. De FNV wil de 470 machinisten en conducteurs die overcompleet zijn via natuurlijk verloop laten afvloeien. Reizigers-directeur Hammer zei vanmorgen dat over 'fasering' van de afvloeiing “valt te praten”. Aan het begin van de middag beraadde de Raad van Bestuur zich nog over de eis van FSV en CNV om eerst te praten over aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen.

Als gevolg van de acties reden er tot het middaguur geen treinen in Noord-Holland en lag het treinverkeer in de regio's Rotterdam en Den Haag vrijwel stil. Om 12 uur vanmiddag hervatten de stakers het werk, maar de verwachting van de NS-directie was dat het tot drie uur in de middag kon duren voordat het treinverkeer zijn normale gang had hervat. Verwacht werd dat de treinen tijdens de avondspits de normale diensten zouden afwerken. Volgens de politieverkeersdienst in Driebergen viel de drukte op de wegen vanmorgen mee.