Onderhandelaars over 'paars' kabinet rekenen op meer groei economie

DEN HAAG, 8 JUNI. De onderhandelaars over een paars kabinet houden rekening met een hogere groei van de Nederlandse economie dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat het nieuwe kabinet enkele miljarden minder hoeft te bezuinigen, hetgeen de onderhandelingen vergemakkelijkt.

Tot nu toe was een jaarlijkse groei van 1,75 procent het uitgangspunt bij de onderhandelingen, gebaseerd op eerdere prognoses van het Centraal Planbureau. Het CPB zelf echter gaat er in zijn berekeningen voor de begroting van volgend jaar al vanuit dat de groei zeker twee procent zal bedragen. Volgens de woordvoerder van de informateurs zal het resultaat van de onderhandelingen worden doorgerekend aan de hand van het hogere groeipercentage. Mogelijk valt het percentage nog hoger uit dan de 2 procent die het CPB in zijn laatste variant hanteert.

In de formatie-onderhandelingen wordt tot nu toe gesproken over bezuinigingen die oplopen tot 20 miljard gulden. Of dit ook daadwerkelijk het te bezuinigen bedrag wordt, is niet zeker. Dat is mede afhankelijk van de vraag of de partijen het over de invulling daarvan eens worden. Daarover circuleren diverse modellen.

De onderhandelaars moeten overigens rekening met een extra tegenvaller van twee miljard gulden bij de gezondheidszorg, het onderwijs en de andere collectieve voorzieningen. Dit blijkt uit berekeningen die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanochtend bekendmaakte. Ze zijn ten behoeve van de kabinetsformatie gemaakt.

In het bijzonder bij de ziekenhuizen en de andere onderdelen van de gezondheidszorg lopen de tekorten op tot mogelijk al één miljard dit jaar. Het SCP baseert zijn berekeningen voor de periode 1994-1998 op de wijze waarop nu gebruik wordt gemaakt van de collectieve voorzieningen en op demografische ontwikkelingen.

Volgens de analyses van het SCP is voor onderwijs 520 miljoen meer nodig, voor politie en justitie respectievelijk 90 miljoen en 120 miljoen en voor het openbaar vervoer 260 miljoen.

Betrokkenen bij de formatie verwachten dat over twee weken een concept-regeringsakkoord aan de Tweede-Kamerfracties kan worden voorgelegd.