Nieuw vermogen Holland Venture Holdings II

Het vermogen van Holland Venture Holdings II, een door Holland Venture beheerd fonds, wordt door de commanditaire vennoten, waaronder MeesPierson, ABN Amro en Nationale-Nederlanden, vergroot van 48 tot 100 miljoen gulden. Daarmee kan Holland Venture naar eigen zeggen een belangrijke rol spelen in grotere participaties, onder meer in Smit Transformatoren, Telematic Systems and Services en Topsystems. Bovendien is Holland Venture met MeesPierson een joint venture aangegaan (HV Associates) gericht op participatiebeheer.