Migranten

Het onderwijs wil graag geld (en zeker geen bezuinigingen) voor extra onderwijs aan allochtone leerlingen, de overheid wil een verplicht taal-inburgeringsprogramma dat zoveel extra miljoen moet gaan kosten, de migrantenorganisaties roepen om het hardst dat er vooral niet bezuinigd moet worden op taalonderwijs aan migranten. En de buitenlander, de allochtoon, de migrant zelf? Die koopt een schotelantenne, zakt lui achterover voor tv-programma's in het Turks en Arabisch.

    • H. van der Kemp