Landbouw blijft zwaar gesubsidieerd

PARIJS, 8 JUNI. Ondanks een aantal in 1993 doorgevoerde hervormingen in de internationale agrarische markten, wordt de produktie in het merendeel van de 25 OESO-lidstaten nog steeds zwaar gesubsidieerd. In een gisteren gepubliceerd rapport constateert de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat het totale subsidiebedrag in 1993 335 miljard dollar bedroeg, slechts 1 procent minder dan in 1992. “Met het wijdverspreide gebruik van non-tarifaire drempels en kwantitatieve import-restricties blijven de lid-staten de voorkeur geven aan afscherming van hun binnenlandse markt boven het vrij concurreren op de wereldmarkt”, aldus het rapport. (Reuter)