Kredietschandaal treft opnieuw Duitse banken

BONN, 8 JUNI. Duitsland kent een nieuw kredietschandaal en de Duitse banken na de miljarden-affaire rondom de nog voortvluchtige projectontwikkelaar Jürgen Schneider en het bijna-failliet van Metallgesellschaft een nieuw probleem in hun kredietsector. Dit is gebleken na eerste bekentenissen van directieleden van het bedrijf Balsam te Steinhagen (nabij Bielefeld) dat zij sinds 1987 voor circa twee miljard mark kredietbedrog hebben gepleegd.

Balsam, een bedrijf dat vloeren voor zalen en sporthallen maakt en waar de politie gisteren een inval deed, zou in feite sinds 1987 zelf geen vloer meer onder de voeten hebben gehad. Maar vier intussen gearresteerde directieleden wisten daarvoor een oplossing. Zij maakten de afgelopen jaren op grote schaal vervalste verkooprekeningen en contracten voor niet bestaande orders, waarop zij, vooral bij een financieringsinstituut in Wiesbaden, voor een nog steeds uitstaand bedrag van 1,8 miljard aan kredieten en leningen ter financiering kregen. Deze financier - de NV Procedo voor exportfinanciering D. Klingworth - zou te goeder trouw gehandeld hebben en die kredieten geheel bij Duitse, en in beperkte mate ook bij buitenlandse, banken hebben ondergebracht.

Procedo, dat in 1993 een jaaromzet van 3,4 miljard had en een van de grootste instituten op dit gebied in Europa is, deed zo zaken met circa 50 banken, waaronder alle grote Duitse banken en ook de ABN-Amro. Voor dergelijke kredietbemiddeling met verkoopcontracten als garantie (“exportfacturing”) wordt doorgaans tussen 0,2 en 0,8 procent van het kredietbedrag gerekend, wat iets zegt over de grote omvang van de Procedo-zaken.

Balsam, dat ook rechtstreeks aan de kredietkraan van de Deutsche Bank hing via een participatiemaatschappij van die bank (de “WFG Deutsche Gesellschaft für Wagniskapital mbH & Co. KG”), zou nauwelijks meer over geld of verkoopbaar bezit beschikken. Van het officiële - ooit grotendeels door de Dresdner Bank gefourneerde - aandelenkapitaal van 36 miljoen zou ook weinig over zijn. Maar doordat Procedo de herfinanciering van de Balsam-kredieten bij zo'n groot aantal banken organiseerde gaat de schade per bank waarschijnlijk meevallen. Naar het heet zou geen enkele bank een strop van meer dan 100 miljoen mark uit de Procedo-herfinanciering behoeven te vrezen. Niet uitgesloten is echter dat de stroppen bij de Deutsche en de Dresdner Bank hoger zullen uitvallen, omdat die als “huisbankiers” Balsam ook rechtstreeks krediet hebben verleend.

    • J.M. Bik