Koningin

Briefschrijver F.G. Droste kan in NRC Handelsblad van 31 mei naar aanleiding van de bijdrage van H.M. de Koningin aan het kunstwerk van Auke de Vries voor de Tweede Kamer, goedkoop scoren door vanuit het buitenland iemand terecht te wijzen die zich niet mag verdedigen. We moeten de dichterlijke vrijheid van H.M. de Koningin op waarde weten te schatten. Zo onstaat taal, leerden wij op school. Zelfs wanneer konigin Beatrix 'In x ligt de grondslag' schrijft, is dat een verrijking van de Nederlandse taal. In Nederland staat de monarchie boven de taalwet.

    • Floris van Manen