Discuswerper in aanval na dopingzaak; De Bruin eist forse schadevergoeding van atletiekunie

UTRECHT, 8 JUNI. Erik de Bruin zal de atletiekunie (KNAU) dagvaarden voor het nadeel dat hij financieel en emotioneel heeft ondervonden als gevolg van zijn terugtrekking bij de WK atletiek. De KNAU trok de discuswerper vorig jaar augustus in Stuttgart terug nadat bekend was geworden dat hij bij een wedstrijd in Keulen, eerder die maand, positief had gereageerd op een dopingcontrole.

In Stuttgart stelde De Bruin de nationale bond al aansprakelijk voor de door hem te lijden schade. Volgens zijn advocaat mr. W. Veldstra is de hoogte daarvan nog niet definitief vast te stellen, maar die beloopt op dit ogenblik al enkele tonnen. Het is zeker niet uitgesloten dat zijn cliënt later nog aanzienlijke schade ondervindt doordat hij een bekende Nederlander is, aldus Veldstra. De Bruin dagvaardt niet alleen de KNAU, maar ook de internationale atletiekfederatie (IAAF) en het laboratorium van professor Donike in Keulen, dat destijds de dopingcontrole verrichtte.

De dagvaarding van de KNAU door De Bruin komt enkele dagen voordat de council (het voltallige bestuur) van de internationale federatie een uitspraak doet in de zaak De Bruin. Wanneer de IAAF De Bruin schuldig acht aan het gebruik van verboden middelen wordt hij voor vier jaar uitgesloten. De atleet zou dan nog wel op nationaal niveau mogen uitkomen. “Pas na de uitspraak van de IAAF kan ik mijn nadere standpunt bepalen. Ik mag bij een negatieve uitspraak nog wel in Nederland werpen, maar ik ben een internationale atleet”, stelde De Bruin.

Na de uitsluiting in Stuttgart heeft De Bruin twee juridische overwinningen behaald. Begin september stelde de president van de Utrechtse rechtbank hem in kort geding in het gelijk toen hij het recht op deelneming aan de finale van de nationale clubkampioenschappen vroeg. Die wedstrijd in Eindhoven werd een farce omdat het merendeel van de atleten wegbleef in verband met een dreigende schorsing door de IAAF. In november sprak de tuchtcommissie van de atletiekunie - het enige orgaan in de bond dat een straf mag opleggen - De Bruin vrij.

De medische commissie van de IAAF is het niet eens met de argumentatie waarop de tuchtcommissie van de KNAU tot vrijspraak besloot en legde de zaak voor aan de council. Aanvankelijk zou die in april al een uitspraak doen. Maar die werd door de verhuizing van de IAAF van Londen naar Monaco verschoven tot het komende weekeinde. De IAAF bepaalde echter wel dat de Nederlander tot de uitspraak is gerechtigd aan internationale wedstrijden deel te nemen.

Advocaat mr. W. Veldstra dagvaardt het dopinglaboratorium van professor Donike omdat er onvolkomenheden in de positieve test zijn. Veldstra: “Uit een dopingtest mag maar één resultaat komen. Na het onderzoek van het b-monster bij de contra-expertise zijn drie resultaten gemeld. Er is dus kennelijk geen eenduidigheid. Het dopinglaboratorium is verantwoordelijk voor de juiste afronding van een onderzoek.”

De Bruin zet zijn dagvaarding door, ongeacht de uitspraak van de council van de IAAF. ,Ik heb het geluk over goede raadgevers te beschikken. Ik ben atleet en wil sporten. Bovendien ben ik een vechter die niet snel opgeeft. Daarnaast heb ik een hekel aan verliezen. Maar het belangrijkste is het onrecht dat mij is aangedaan. Ik word beschuldigd van iets dat ik niet heb gedaan.''

De Bruins advocaat mr. W. Veldstra verwacht niet binnen heel korte tijd actie van de rechtbank. “Het duurt op zijn minst een maand voordat de zaak voor de rechtbank dient.”

De Bruin vertelde gisteren in Utrecht dat hij de door hem gewraakte verklaring, die de atletiek unie zijn toppers heeft voorgelegd, onder protest alsnog heeft getekend. In die verklaring zien de atleten af van het aansprakelijk stellen van de KNAU, wanneer bij een dopingcontrole fouten worden gemaakt. Niet tekenen van het document houdt in dat een sporter niet kan deelnemen aan internationale kampioenschappen.