Clinton in Franse Assemblée: één en sterk Europa is nodig

PARIJS, 8 JUNI. De Verenigde Staten zullen een aanzienlijke troepenmacht in Europa handhaven, zij het kleiner dan voorheen. Zij steunen een Europa dat, op basis van democratie en markteconomie, integratie zoekt met Oost-Europa. Amerika wenst een sterk Europa, zoals Europa een sterk Amerika zou moeten wensen.

Dat heeft de Amerikaanse president Clinton gisteren in Parijs verklaard tijdens een toespraak tot de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer.

Het was de tweede toespraak van een Amerikaanse president in de Assemblée. In 1919 ontvouwde Woodrow Wilson visionaire plannen voor het bewaren van de wereldvrede.

Clinton bracht in herinnering dat die vergeefs waren geweest: de wereld had zich snel overgegeven aan handelsconflicten en de totalitaire verleiding.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij dat beter gedaan, aldus Clinton, maar nu komt het er voor het Atlantisch bondgenootschap op aan nieuwe banden te smeden.

Hij zei verder dat dankzij nauwe samenwerking met Rusland in VN-verband een vredesakkoord voor Bosnië kan worden bereikt.

Pag.5: 'Veiligheid in Europa kent economische kant'

De Amerikaanse president moedigde in zijn toespraak West-Europa aan door te gaan met het opbouwen van een eigen defensie-identiteit. Daarnaast onderstreepte hij de noodzaak van veiligheid en stabiliteit in Oost-Europa. “Veiligheid in Oost-Europa is essentieel voor onze eigen veiligheid.” Dat heeft ook een economische kant: “Als wij die landen niet helpen hun goederen bij ons in te voeren, dan exporteren zij instabiliteit.”

De Amerikaanse president prees het Partnership for Peace-plan voor samenwerking tussen NAVO-landen en landen van het voormalige Warschaupact. Dit najaar al zullen zij gezamenlijke militaire oefeningen houden “across the plains of Europe”.

Voor het “meest hartverscheurende” probleem van het moment, Bosnië, was het volgens Clinton van belang ook te onderkennen dat het gewapend conflict is beperkt tot Bosnië en dat het zich niet over de Balkan heeft uitgezaaid; gezamenlijke humanitaire inspanningen hebben duizenden mensenlevens gespaard; Kroaten en Bosnische moslims werken samen. Dankzij de nauwe samenwerking met de Russen kan in VN-verband een vredesakkoord worden bereikt, aldus de president.

De Verenigde Staten zijn bereid zich meer met Bosnië in te laten zodra een vredesakkoord tussen de strijdende partijen is getekend. In een vraaggesprek op de Franse televisie zei Clinton later in een bijzin, om uit te leggen waarom de VS geen eigen troepen naar Rwanda sturen: “Misschien moeten wij in de toekomst ook nog meer doen in Bosnië als de huidige pogingen niet tot vrede leiden”. Hij verklaarde zijn opmerkingen niet nader.

President Clinton verklaarde zich bereid financieel bij te dragen aan een Afrikaanse vredesmacht voor Rwanda, “maar wij hebben in Somalië geleerd dat je honderdduizenden kan redden, met offers van eigen mannen, maar dat je ook bij humanitaire acties in interne politieke en militaire tegenstellingen terecht kan komen. Frankrijk en de Verenigde Staten moeten Rwanda helpen, maar Afrika heeft er meer aan als Afrikanen hun eigen problemen oplossen.”

    • Marc Chavannes