CDA-Europarlementariër weg als erevoorzitter van spelersvakbond VVCS; Ernstige kritiek op Janssen van Raay

ROTTERDAM, 8 JUNI. Mr. Jimmy Janssen van Raay heeft gistermiddag zijn ere-voorzitterschap van de spelersvakbond VVCS neergelegd. De CDA-Europarlementarier, die zelf gisteravond ernstige kritiek kreeg van onder meer de VVCS, kan zich niet langer verenigen met de handelwijze van de vakbond, die mede door hem is opgericht. Vooral het gebruik van de fiscale Antillen-route, waarbij grote sommen geld van voetballers naar het belastingparadijs Curaçao worden doorgesluisd, stuit hem tegen de borst.

Voor die constructie heeft de VVCS de commerciële poot, Sport Promotion BV, in het leven geroepen. Vier maanden geleden legde Janssen van Raay zijn functie als commissaris van Sport Promotion BV neer. Ook toen gaf hij als reden de vercommercialisering van de vakbond op.

In die periode kreeg de VVCS veel kritiek te verduren over de Antillen-constructie. Er zou, volledig in strijd met de principes van een vakbond, geld worden verdiend aan de transfers van de voetballers. Maar Rob Jansen van de VVCS verdedigde zich toen door te stellen dat voor de Antillen-route is gekozen om de populariteit van de spelers optimaal te kunnen verzilveren.

Gisteren brak ook een felle woordenstrijd uit tussen Janssen van Raay aan de ene kant en de VVCS, Sport Promotion BV en de Stichting Contractspelersfonds (CFK) aan de andere kant. In het CFK zijn de pensioengelden van profvoetballers ondergebracht. Formeel is Janssen van Raay nog altijd voorzitter van de CFK, maar hem is al in maart verzocht op te stappen. “Hij was nimmer een onafhankelijk voorzitter, maar slechts op een ding uit: pogen geld te halen uit de kassen van VVCS/CFK en Sport Promotion BV, waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan met de andere bestuursleden”, aldus CFK-directeur mr. Harko de Vlaming in een persbericht, waarin verder melding wordt gemaakt dat Janssen van Raay bevriende relaties van hem en zijn kantoor Trenité van Doorne wilde inschakelen bij het zaken doen via de Antillen.

De besturen van Stichting Contractspelersfonds CFK, de Vereniging van Contractspelers (VVCS) en Sport Promotion BV hebben na de openheid van Janssen van Raay besloten terug te slaan. “De zich voorzitter noemende Janssen van Raay heeft nadrukkelijk de betrokken organisaties, bestuurders en medewerkers in diskrediet gebracht, schade berokkend en ten onrechte de integriteit in twijfel getrokken”, concludeert De Vlaming in het communiqué. “De handelwijze is uitermate laakbaar en wordt door de betrokkenen beschouwd als laster. Een afschrift van dit persbericht is ter kennis gebracht van het hoofdbestuur van het CDA.”

Janssen van Raay maakte zijn vertrek als erevoorzitter van de VVCS enkele dagen voor de Europese verkiezingen, die morgen worden gehouden, bekend. Volgens De Vlaming is het onderlinge verband duidelijk.

In het persbericht van vier bladzijden, dat 24 punten van kritiek omvat, blijft weinig heel van Janssen van Raay. “Het CFK heeft het fatsoen gehad Janssen van Raay niet te willen beschadigen, maar helaas moeten vaststellen dat deze fatsoensregel niet in het boekje van Janssen van Raay voorkomt.”

Janssen van Raay heeft op zijn beurt zijn vertrek bij de VVCS laten vergezellen van brieven aan het ministerie van financiën en Johan Stekelenburg, voorzitter van de FNV, de vakbond waar de VVCS bij is aangesloten. Aan staatssecretaris van Amelsvoort schrijft Janssen van Raay onder meer niet langer 'de morele verantwoordelijkheid' te kunnen dragen voor de door financiën destijds mogelijk gemaakte gunstige pensioenconstructie voor beroepsvoetballers, nu Sport Promotion voor de Antillen-route heeft gekozen.