Budget uitbreiding natuurgebied uitgeput

DEN HAAG, 8 JUNI. Het bedrag dat voor dit jaar is gereserveerd ten behoeve van aankoop van landbouwgebied voor natuurontwikkeling is nu al zo goed als op. Ook vorig jaar was de Dienst Beheer Landbouwgronden (DBL) van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij al binnen de eerste maanden door zijn geld heen. De dienst is onder meer belast met het aankopen van landbouwgebieden, die natuurgebied als bestemming hebben.

Het is de bedoeling dat de komende tientallen jaren in totaal 150.000 hectaren landbouwareaal worden aangekocht met de bestemming natuurgebied. Inmiddels heeft de rijksoverheid 36.000 hectaren verworven. Per jaar zou het rijk ongeveer 4.500 hectaren moeten aankopen. Voor landinrichting heeft de dienst 73 miljoen gulden te besteden, voor natuurgebied ruim 63 miljoen. Het rijk heeft voor nog eens 30 miljoen land aangeboden gekregen en is in principe ook akkoord met de eigenaren, maar de transactie kan (nog) niet doorgaan omdat het gehele budget praktisch besteed is.

Het grote aanbod wordt verklaard uit de slechte economische omstandigheden waaronder land- en tuinbouw de laatste jaren gebukt gaan. Vooral akkerbouwers houden hun bedrijf na een reeks slechte jaren voor gezien. Door de milieu-eisen hebben veel veeboeren ook plannen om elders een bedrijf te beginnen. Zij trekken liefst weg van de zandgronden en bieden op grote schaal hun areaal te koop aan. Vorige maand bepleitte de Stichting Ter Zake, initiatiefnemer van het Nationale Landbouwdebat extra overheidssteun van een half miljard voor de landbouw, omdat de toekomst van de sector in gevaar is.

Doordat het potje in 1993 ook vroegtijdig leeg was, trok het kabinet het afgelopen najaar 25 miljoen extra uit voor aankoop van grond.