Bonaire spreekt zich uit over toekomst

KRALENDIJK, 8 JUNI. Op Bonaire wordt in september een volksstemming gehouden, die bepalend zal zijn voor de staatkundige toekomst van dit Antilliaanse eiland. De juiste datum van het referendum moet nog worden vastgesteld. Gedeputeerde R. Booi, belast met staatkundige herstructurering, zei gisteren dat deze “in grote mate” zal afhangen van de technische en financiële steun van de Antilliaanse regering. Die heeft al in een eerder stadium toegezegd dat zij deskundigen en fondsen ter beschikking zal stellen.