Bewoners Bijlmer tegen sloop van flats

AMSTERDAM, 8 JUNI. In een kort geding hebben negentig bewoners van de flat Gerestein in de Amsterdamse Bijlmermeer gisteren voor de rechtbank in Amsterdam objectieve informatie en uitstel geëist van de sloop van de inmiddels bijna verlaten buurflat Geinwijk. De bewoners, van wie volgens een zelf georganiseerde enquête 81 procent tegen sloop is, vinden dat de gemeente hen onjuist informeert door brieven en informatiekranten te sturen waarin zij meedeelt dat ontruiming zeker is. Ook zou de gemeente suggereren dat het afbreken niet langer ter discussie staat. Advocaat mr. H. Sarolea betoogde dat de overheid, door te suggereren dat de bewoners niets anders kunnen doen dan zich bij de sloop neerleggen, afbreuk doet aan hun rechtsposititie. Uitspraak volgt op 16 juni.