Academisch ziekenhuis Suriname bijna failliet

PARMARIBO, 8 JUNI. De financiële tekorten van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo lopen door de voortdurende stakingen zo hoog op dat het ziekenhuis mogelijk over enkele maanden gedwongen zal zijn te sluiten. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, S. Raghoebarsingh, verklaarde dat het exploitatietekort voor dit jaar geraamd was op Sf 70 miljoen (tegen de vrije wisselkoers ongeveer 700.000 Nederlandse guldens). Als gevolg van de werkonderbrekingen, eerst door de medische staf eind verleden jaar, en nu door de personeelsbond, wordt het tekort thans geschat op Sf 100 miljoen (ca. 1 miljoen Nederlandse guldens).

De bond is al weer twee maanden in staking, onder andere omdat het personeel de laatste maanden pas in de nieuwe maand zijn salaris ontvangt. Om de betaling op tijd te garanderen wordt geëist dat de salarispost op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid wordt opgenomen. Het ziekenhuis is een stichting en moet zijn uitgaven betalen uit zijn inkomsten, die voornamelijk komen uit de ligdagen van patiënten en de laboratoriumonderzoeken. De stakingen hebben deze posten drastisch verminderd.

Om het hospitaal tijdens de staking van de personeelsbond draaiend te houden, is de afgelopen week een directorium benoemd waarin merkwaardig genoeg ook een vertegenwoordiger van de bond zitting heeft. Op dit moment zijn de inkomsten vrijwel nihil. Er worden nog wel patiënten verpleegd, maar de administratie werkt niet waardoor geen betalingen kunnen worden geïnd.

Een andere staking met zeer vervelende gevolgen voor de burgers, en vooral de mensen in het Commewijne-district, is de staking van het veerbootpersoneel. Er wordt maar een paar uren per dag gevaren. De SMS-bond wil de regering er toe bewegen met geld of een garantie bij te springen om te voorkomen dat het vlaggeschip 'Saramacca' op 26 juni wordt geveild in de VS. Het schip ligt al langer dan een jaar aan de ketting in New Orleans op last van Silver Star Inc., die US$ 2 miljoen van de SMS vordert. De districtsbewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben geopperd om de veerboten zelf te bedienen.