Winst SBB herstelt zich enigszins

De winst van het Beverwijkse bouwconcern SBB heeft zich vorig jaar enigszins hersteld van de inzinking in 1992. Toen zakte het eindresultaat van 3,5 miljoen gulden tot 1,3 miljoen. Vorig jaar rolde er een netto winst van 1,7 miljoen gulden uit de bus. Het dividend wordt verhoogd van 1,74 gulden tot 2,36 per aandeel. Op basis van de orderportefeuille verwacht SBB voor 1994 enige stijging van de omzet en een ongeveer gelijke winst.

De omzet verminderde verleden jaar van 167,7 miljoen tot 165,3 miljoen gulden, terwijl de kasstroom (winst plus afschrijvingen) toenam van 3,1 miljoen tot 3,5 miljoen.

De bouwproduktie in Nederland stond het afgelopen jaar onder druk, maar toonde per sector grote verschillen. Door de onverminderd grote vraag naar koopwoningen deed de woningbouw het gemiddeld goed. In de utiliteitsbouw verminderde de produktie met 16 procent. Voor dit jaar valt een daling van nog eens 10 procent te verwachten.

De prognoses voor de produktie in de woning- en de utiliteitsbouw lopen voor 1994 nogal uiteen. SBB gaat uit van een daling van ongeveer 2 procent. De ontwikkeling van de de markt voor kantoren en bedrijfsgebouwen blijft dit jaar slecht. De inkrimping van het bouwvolume heeft geleid tot een verheviging van de al zeer scherpe concurrentie. Daar zal dit jaar volgens SBB geen wijziging in komen.