Volksgezondheid laat onderzoek doen naar gebruik van drug XTC

DEN HAAG, 7 JUNI. Minister d'Ancona (WVC) wil betere voorlichting laten geven over de effecten van de chemische drug XTC (ecstacy) en een beter inzicht krijgen in het gebruik van het middel.

In een notitie aan de Tweede Kamer noemt ze het van groot belang de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen, “ook vanwege de vervuiling van de markt met riskantere stoffen die als XTC worden verkocht”. Omdat de kwaliteit en schadelijkheid voor de consument van drugs die in het uitgaanscircuit worden gebruikt vooraf nauwelijks te bepalen zijn, kondigt d'Ancona een aantal maatregelen aan. Zij wijst er op dat dat “in verhouding tot de geschatte omvang van het gebruik van drugs als XTC op vaak zeer grootschalige house-parties en op andere plaatsen in het uitgaanscircuit, het aantal incidenten rond dit gebruik tot op heden beperkt is gebleven”.

De minister laat een overzicht opstellen van de medische en farmacologische werking van XTC en verwante middelen zoals MDEA. Hierbij zullen ook uitkomsten worden betrokken van medisch onderzoek naar de tot nu toe bekende sterfgevallen waarbij het gebruik van XTC mogelijk een rol heeft gespeeld. Op basis van dit overzicht zal de voorlichting worden aangepast, aldus d'Ancona.

De minister zal de Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg en de aangesloten instellingen nadrukkelijk wijzen op de al bekende risico's van XTC-gebruik. De chemische verbinding MDMA waaruit XTC bestaat, is een amfetamine-achtige stof met hallucinogene eigenschappen en werd al in 1914 gepatenteerd als eetlustremmer. Het middel combineert een stimulerende werking met een bewustzijnsveranderend effect. Na inname van XTC, meestal in de vorm van pillen, raakt de gebruiker in een roes, waarbij hij of zij zich losser voelt en emotioneel betrokken bij anderen, aldus de omschrijving van WVC. Als bijwerking kunnen effecten optreden die ook bij amfetaminegebruik optreden, zoals verhoogde polsslag en bloeddruk, verwijde pupillen, tandenknarsen en een droge keel en mond. Veelvuldig gebruik kan leiden tot angsten, paniekreacties, slaapstoornissen, depressies en hallucinaties. Ernstige complicaties zijn volgens WVC betrekkelijk zeldzaam, maar kunnen voorkomen bij mensen met hart- en of luchtwegaandoeningen. Alcoholgebruik lijkt bij hen het riciso's op complicaties te vergroten.

MDMA en andere amfetamine-achtige stoffen verhogen de lichaamstemperatuur. In combinatie met omstandigheden als lang dansen in een warme, niet goed geventileerde ruimte en het onvoldoende drinken van water en andere niet-alcoholische dranken kan dit leiden tot oververhitting en uitdroging, incidenteel met dodelijke afloop. d'Ancona vindt dat gemeentelijke maatregelen bij house-parties, zoals het verplicht stellen van afkoelruimtes, EHBO-voorzieningen, adequate watervoorziening, luchtverversing en voorlichting, moeten worden gestimuleerd.