Verzekeraars gaan drogisten inschakelen voor medicijnen

DEN HAAG, 7 JUNI. Ziektekostenverzekeraars willen dat bepaalde zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers en hoestdrankjes die op recept worden voorgeschreven, door de drogist kunnen worden geleverd. Daarmee zou het monopolie van de apotheker worden doorbroken.

Het bestuur van het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere verzekeraars, besloot gisteren daarover overleg te gaan voeren met de drogistenorganisatie Farmacon. De ziekenfondsen (VNZ) wilden zich daar vanmiddag bij aansluiten. De besprekingen met de drogistenorganisatie zouden moeten leiden tot een overeenkomst op basis waarvan individuele particuliere verzekeraars afspraken kunnen maken met individuele drogisten, op zijn vroegst over enkele maanden.

De apothekersorganisatie KNMP, die zich dezer dagen juist hevig verzet tegen verstrekking van medicijnen buiten de apotheek om, reageert afkeurend op het voornemen van verzekeraars en drogisten. De KNMP waarschuwt onder meer voor overconsumptie, maar volgens de verzekeraars is daarvoor geen enkele reden. Jaarlijks zetten de apothekers ongeveer honderd miljoen gulden om aan zelfzorgmiddelen die uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden vergoed. Voor de meeste zelfzorgmiddelen krijgen verzekerden sinds kort geen vergoeding meer. Voor middelen tegen hoest en pijnstillers zoals paracetamol is een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat patiënten de huisarts vragen om duurdere middelen die wèl worden vergoed.

De kwaliteit van dienstverlening komt onder grote druk te staan als anderen dan apothekers zich gaan bemoeien met de distributie van medicijnen. De apotheker wordt in een concurrentiepositie gedwongen, met het risico dat de zorg op de tweede plaats komt, zo maakte de KNMP vanmiddag op een persconferentie bekend. Daar kondigde de apothekersorganisatie aan zelf een substantiële bijdrage te willen leveren aan de kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Nog dit jaar denkt zij 365 miljoen gulden te kunnen besparen, waarvan 95 miljoen wordt opgebracht door de kostenverlaging per 1 juni. Het is volgens de apothekers echter noodzakelijk dat ook andere partijen bij de kostenbeheersing worden betrokken.

De overheid zou mede moeten bepalen wat een geneesmiddel kost, luidt de suggestie. Verder is de organisatie voorstander van het substitutierecht, wat inhoudt dat apothekers een identiek maar goedkoper geneesmiddel mogen afleveren dan de arts heeft voorgeschreven.