SNS Groep rekent op 15 pct winstgroei

Bankverzekeraar SNS Groep, sinds vorig maand inclusief NOG Verzekeringen, verwacht dit jaar meer dan 100 miljoen gulden te verdienen. Vorig jaar bedroeg de netto winst van SNS en NOG samen 86,3 miljoen, een stijging van 35 procent.

SNS Groep, in 1990 voortgekomen uit een aantal regionale banken, bestaat uit SNS Bank, NOG Verzekeringen, de in 1992 van de Reaal-groep gekochte Centrale Volksbank Bank (CVB), de in 1993 verworven hypotheekverstrekker Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) en Leaseco/Expert Lease. In de afgelopen 3,5 jaar zijn winst en balanstotaal van de groep meer dan verdubbeld. Het balanstotaal eind 1993 bedroeg 24 miljard gulden. Tegelijk is het aantal personeelsleden in vier jaar tijd - exclusief NOG Verzekeringen - met zes procent verminderd. Inclusief NOG telt SNS Groep nu 2.768 werknemers.

Het traditionele spaarbank-imago neemt bij SNS wat af. SNS Groep heeft vorig jaar genoegen moeten nemen met een vermindering van het bedrag aan spaargeld met 0,4 procent tot 11,11 miljard gulden. Het aan beleggingsfondsen toevertrouwde vermogen bij SNS nam met 150 procent toe van 161 miljoen tot 403 miljoen gulden. Het bedrag aan uitstaande hypotheken bedroeg eind vorig jaar 13,2 miljard gulden tegen 8,3 miljard in 1992.

Bij NOG Verzekeringen presteerde het levenbedrijf vorig jaar goed. Het resultaat nam met 54 procent toe. Bij de afdeling schade was het resultaat negatief. Boekte NOG in 1992 nog 2,5 miljoen winst op schade, in 1993 werd er anderhalf miljoen verlies geleden. Om de verliezen weg te werken zal NOG onder meer zijn premie op autoverzekeringen gaan verhogen, met gemiddeld tien procent. Verder zal bij brandverzekeringen een scherper acceptatiebeleid gevoerd gaan worden.