Radio Vitaal

Je bent oud en je zou nog wel wat willen. Maar de radio laat de ouderen - die snel in omvang en politieke macht groeiende bevolkingsgroep - danig in de steek. Het recente afscheid van Gerrit den Braber was een teken aan de wand; ook de AVRO heeft zich nu volledig afgewend van de muziek die populair was vóór de opkomst van de rock & roll. Hoe lang is het geleden, luidt de retorische vraag van de gepensioneerde Kreymborg-coupeur Daniël Oudshoorn te Maastricht, dat er op de radio nog een plaatje te horen was van Mantovani, Louis Armstrong, Doris Day, de Ramblers, Lou Bandy, Walden & Muyselaar, André Kostelanetz, Bing Crosby, de Dutch Swing College Band of Frank Sinatra?

“Wij moeten een vuist maken”, roept het eerste rondschrijven van Radio Vitaal, die het streven naar “goede en ouderwetse radio” kracht hoopt bij te zetten door in de loop van dit jaar met behulp van 60.000 tientjesleden een zendvergunning aan te vragen bij het ministerie van WVC. En hoewel dat aantal nog geenszins bij elkaar is, blijft voorzitter Oudshoorn optimistisch: “Ik denk dat het gaat lukken; het probeem is alleen dat we een veel te kleine kas hebben om folders en advertenties en dat soort dingen te bekostigen.” Aan adhesiebetuigingen van ex-omroepmedewerkers ontbreekt het hem in ieder geval niet; voormalige coryfeeën als Wim Ibo, Dolf van der Linden, Ger Lugtenburg, Jos van der Valk en de zojuist gepensioneerde Gerrit den Braber zullen graag hun beste krachten aan de programma's van Radio Vitaal wijden.

Zelf ontsteekt de actieve voorzitter, die zich nog als de dag van gisteren herinnert hoe hij eind jaren dertig als coupeur in de AVRO-studio de maatkostuums voor het personeel aanmat, dagelijks in grote ergernis als hij “de herrie” en het “ongenietbare gedreun” hoort waarmee zelfs een als “warm” aangeduide zender als Radio 2 de luisteraars confronteert. “Maar het is heus niet zo”, voegt hij er ruimdenkend aan toe, “dat wij de jeugd hun hedendaagse popmuziek misgunnen. Het gaat er alleen om dat de ouderen het recht wordt ontzegd van hun eigen nostalgie te genieten.”

    • Henk van Gelder