NS probeert via overleg acties af te wenden

ROTTERDAM, 7 JUNI. In een poging dreigende acties van NS-personeel te voorkomen hebben de Nederlandse Spoorwegen vanochtend de vakbonden uitgenodigd morgen overleg te voeren.

De NS-directie heeft een klemmend beroep op de bonden gedaan in elk geval geen acties te houden die de belangen van de reizigers schaden. Conducteurs en machinisten in Amsterdam en Rotterdam hebben met wilde stakingen gedreigd. Die zouden morgen al een deel van het treinverkeer kunnen stilleggen.

Inzet van het conflict tussen de NS en de bonden is het dreigend banenverlies voor 360 conducteurs en 110 machinisten, zoals blijkt uit cijfers die de NS op 1 juni aan de bonden toonden. Daarop is onder het NS-personeel grote onrust ontstaan.

Daarnaast heerst ontevredenheid over het laatste bod van de NS voor een nieuwe CAO voor de circa 27.000 werknemers. De Vervoersbond FNV heeft de directie van de NS al laten weten dat het schrappen van de banen van 'enorme invloed' is op de meningsvorming van het rijdend personeel over het eindbod van de NS voor een nieuwe CAO. De Vervoersbond FNV vroeg de NS gisteren om nog deze week tot afspraken te komen om de 'voorgenomen overcompleet-verklaringen te voorkomen'.

De spoorwegvakbond FSV en de Vervoersbond CNV stelden NS gisteren op hun beurt een ultimatum tot donderdag. De bonden eisen invoering van een vierdaagse werkweek voor personeel van vijftig jaar en ouder. De bonden willen daarmee het banenverlies zoveel mogelijk beperken. Als NS niet voor donderdag instemt met de voorstellen, dan willen de bonden het treinverkeer maandag stilleggen. De Vervoersbond FNV heeft zich niet aangesloten bij dat ultimatum.

Aan de eis tot overleg heeft NS inmiddels voldaan, maar een vierdaagse werkweek voor vijftig-plussers blijft voor het spoorwegbedrijf onbespreekbaar. Die maatregel kost vijftig miljoen gulden per jaar en NS zien geen ruimte dat bedrag 'uit de markt' te halen.

Volgens bestuursvoorzitter R. den Besten schaden onnodige prijsverhogingen het toch al kwetsbare marktaandeel van NS. Bovendien werken ze averechts, omdat prijsverhogingen de werkgelegenheid bedreigen. Extra bezuinigingen worden dan onvermijdelijk, aldus Den Besten.

Een deel van de onderhoudsdienst van de NS in de Randstad is vanochtend niet aan het werk gegaan. De werknemers protesteren met de actie tegen de reorganisatieplannen van hun dienst, die 45 werknemers telt, zoals timmerlieden, elektriciens en loodgieters. Uiteindelijk moeten er zestig mensen komen, maar volgens een woordvoerder van de Vervoersbond FNV wil NS eerst vijftien werknemers die niet functioneren kwijt.