Medisch specialisten (4)

Redacteur Van Koolwijk zou zich moeten realiseren dat specialisten nu vaak vele overuren maken en dat het logisch is dat zij bij een vast dienstverband tegen een lager salaris niet meer bereid zijn dat langer te blijven doen en dat heeft niets met medische ethiek te maken.

Verder zou hij eens moeten nagaan wat 'het percentage Bruto Binnenlands Produkt in de zorgsector' feitelijk omvat in Nederland ten opzichte van de landen waarmee hij vergelijkt. In hoeverre zit hier bejaardenzorg /verpleegzorg in? De bekende appels en peren vrees ik. Bovendien is het de vraag of wij wel zo gelukkig moeten zijn met een gezondheidszorg zoals in Engeland waar naast de officiële overheidsgezondheidsdienst een bloeiende zwarte markt floreert en er voor de rijken een hele andere gezondheidszorg is dan voor de minder draagkrachtingen.

    • T.J.A. Bernt