KLM boekt stijging vrachtvervoer

Het vrachtvervoer door de KLM heeft de afgelopen maand een stevige stijging ondergaan ten opzichte van mei vorig jaar.

Het vrachtvervoer steeg met 18 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het passagiersvervoer steeg met 10 procent in vergelijking met mei 1993.

De beladingsgraad van de vliegtuigen (vracht en passagiers samen) steeg nog iets, van 70,8 naar 71 procent. Hoewel het passagiersvervoer ook steeg, nam de bezettingsgraad hier iets af, namelijk van 68,2 naar 67,9 procent.

In de eerste twee maanden van het nieuwe boekjaar, dat in april begon, kan KLM een stijging van het totale vervoer van 12 procent noteren bij een iets afnemende beladingsgraad. Deze laatste daalde van 70,8 naar 70,5 procent.