Geen toenadering in Geneefs overleg over wapenstilstand Bosnië

GENÈVE, 7 JUNI. De gisteren na een vertraging van vier dagen hervatte bestandsbesprekingen tussen de strijdende partijen in Bosnië hebben niets opgeleverd. Het kwam gisteren, anders dan de bedoeling was, ook niet tot een gezamenlijk gesprek.

De moslims en de Kroaten toonden zich gisteren opnieuw voorstanders van een kortlopend bestand. Ze dienden een voorstel in waarin ze pleitten voor een staakt-het-vuren van vier weken, met de mogelijkheid het te verlengen op voorwaarde dat in die termijn “substantiële en serieuze” vooruitgang wordt geboekt bij het ontwerpen van een vredesregeling. In die vier weken moeten alle zware wapens met een kaliber van 12.7 mm en groter van de frontlijnen worden teruggetrokken. De VN-vredesmacht UNPROFOR zou toezicht moeten uitoefenen op de naleving van het bestand, vanuit posities achter de frontlijn. Het voorstel voorziet verder in de vrijlating van krijgsgevangenen, de opening van het vliegveld van Tuzla en een nieuwe VN-resolutie over de daadwerkelijke beveiliging van de 'veilige gebieden' in Bosnië.

De VN-gezant in ex-Joegoslavië, Akashi, diende van zijn kant eveneens een ontwerp-voorstel in, dat voorziet in een bestand van vier maanden. In die vier maanden zouden zowel troepen als zware wapens van de frontlijn moeten worden teruggetrokken. Voor het toezicht op het bestand is volgens Akashi een uitbreiding van UNPROFOR met vijfduizend man nodig.

Akashi sprak gisteren in aparte ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de strijdende partijen. Tot een gezamenlijk gesprek kwam het niet, al lag dat oorspronkelijk wel in Akashi's bedoeling.

VN-woordvoerders in Genève zeiden gisteren de indruk te hebben dat geen van de drie strijdende partijen werkelijk uit is op vrede. Dat zou vooral voor de moslims gelden. Een van de diplomaten zei dat de moslims weigeren de realiteit in te zien dat ze de oorlog verloren hebben. “Ze gaan door zichzelf een rad voor ogen te draaien en denken dat het Westen tussenbeide zal komen en het wapenembargo zal opheffen. Ze zouden er beter aan doen zich zorgen te maken over de mogelijkheid dat Groot-Brittannië en Frankrijk hun vredestroepen terugtrekken”, zo zei een van hen.

De Bosnische premier, Haris Silajdzic, zei gisteren te vrezen dat de internationale gemeenschap de moslims een 'slik-of-stik'-voorstel zal presenteren - een ultimatum dat de moslims niet zullen kunnen afwijzen zonder de aftocht van vredestroepen te riskeren. Dat voorstel zou volgens Silajdzic echter neerkomen op beloning van Servische agressie; het zou bovendien geen garanties bevatten voor de uitvoering van een vredesregeling. (Reuter, AP)