Gaza gaat zelf elektriciteit maken

TEL AVIV, 7 JUNI. De Palestijnse bestuursautonomie in de Strook van Gaza zal zich binnen enkele maanden losmaken van het Israelische elektriciteitsnet. Een woordvoerder van de Palestijnse bestuursautonomie in Gaza bevestigde gisteren berichten dat de electriciteit voor Gaza zal worden geleverd door een turbineschip dat voor de kust van de strook zal komen te liggen.

De elektriciteit op dit energie-schip zal door verbranding van gas worden opgewekt. Volgens de Palestijnse woordvoerder wordt onderhandeld met een aantal belangstellenden voor het project, Amerikanen en Canadezen. “We willen in alle opzichten onafhankelijk (van Israel) zijn”, zei de Palestijnse woordvoerder in antwoord op de vraag of er economische of politieke beweegredenen staan achter het in Tunis gevallen besluit de elektriciteitsverbindingen met Israel door te snijden.

Van Palestijnse arbeid in Israel wil de Palestijnse bestuursautonomie echter niet afzien zolang de werkloosheid in de Strook van Gaza tegen de 60 procent bedraagt. Het besluit van de Palestijnse bestuursautonomie in Gaza de Israelische elektriciteitsvoorziening aan de kant te zetten wordt gemotiveerd door de aanhoudende dreigementen van Israelische zijde om de stroomvoorziening te onderbreken indien de autonomie de rekeningen niet tijdig betaalt. Aangezien Israel ten tijde van de intifadah, de Palestijnse volksopstand, eveneens het onderbreken van de stroom als drukmiddel tegen de Palestijnen heeft gehanteerd zijn de Palestijnen vastbesloten Israel op dit gevoelige punt de rug terug te keren.

Israelische specialisten zeiden gisteren dat er aan het gebruik van een turbineschip voor constante elektriciteitsvoorziening op lange termijn veel technische problemen zitten, met name tijdens zware stormen.

Het Palestijnse autonome gebied bij Jericho krijgt zijn elektriciteit van een Arabische centrale in Oost-Jeruzalem die door de jaren heen uiterst betrouwbaar is gebleken in de levering van elektriciteit, ook aan joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Voordat gisteren bekend werd dat de Palestijnen in Gaza niets meer van Israelische elektriciteit willen weten heerste er onder Israelische industriëlen en ondernemers al grote bitterheid over de negatieve Palestijnse houding betreffende samenwerking met Israel. Ook grote buitenlandse maatschappijen die op papier in de markt zijn voor grote projecten in de Palestijnse bestuursautonomie laten op aandrang van de Palestijnen Israelische ondernemers in de kou staan.

Pag.9: Palestijnen wachten nog steeds op hun 2,5 miljard

De grote verwachtingen onder Israelische ondernemers dat zij zouden kunnen deelnemen aan de door de internationale gemeenschap te financieren opbouw van de Palestijnse economie gaan in rook op. Op papier is de Palestijnen door de internationale gemeenschap 2,5 miljard dollar voor de komende vijf jaar toegezegd. Sedert de bekendwording van dit bedrag, waarvan nog vrijwel niets is overgemaakt naar de Palestijnen, is er een stormloop van ondernemers uit het Westen en Japan geweest naar Tunis en Orient House in Oost-Jeruzalem om Palestijnse goedkeuring voor projecten in de wacht te slepen. Zolang de boekhouding van de Palestijnse bestuursautonomie niet is georganiseerd zal geen Westers land het zich volgens diplomaten in zijn hoofd halen dollars in de Palestijnse schatkist te storten.

Israelische economische analisten menen dat één van de redenen van de dramatische val van de Israelische beurs - gisteren zakten de koersen weer met tegen de zes procent - is toe te schrijven aan het wegebben van de hoop dat het akkoord met de Palestijnen Israels economische situatie in het Midden-Oosten drastisch zou verbeteren. In twee maanden tijd is de beurs met rond de 30 procent getuimeld.

Het faillissement van Kupat-Choliem, het ziekenfonds van het algemeen vakverbond, de histadruth, met 3,5 miljoen leden en slechte bedrijfsresultaten van tal van industrieën scheppen een onrustig economisch klimaat. Het economische beeld is verwarrend doordat de vooruitzichten voor de export, met een voorspelde groei van 17 procent dit jaar, uitstekend zijn en er ook op een flinke groei van het BNP rond de 6 procent wordt gerekend terwijl de huizenprijzen met tientallen procenten per jaar bij een inflatie van 13 procent blijven stijgen. Israelische economen beweren dat de langdurige afgrendeling van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wegens veiligheidsredenen de Israelische economie grote schade heeft berokkend. Inmiddels keren 35.000 van de 100.000 Palestijnse arbeiders naar hun werk in Israel terug.

    • Salomon Bouman