Fractieleiders achter kandidatuur Lubbers

DEN HAAG, 7 JUNI. De fractievoorzitters Kok (PvdA), Brinkman (CDA), Bolkestein (VVD) en Van Mierlo (D66) maken zich eensgezind sterk voor de kandidatuur van demissionair premier Lubbers als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

In een gemeenschappelijke verklaring zeggen zij de kandidatuur van Lubbers “met overtuiging” te ondersteunen. “Ruud Lubbers heeft de Europese Gemeenschappen, thans Europese Unie, twaalf jaar van twee kanten meegemaakt: als lid van de Europese Raad en als premier van een nationale staat”, aldus de vier fractieleiders. “Ruud Lubbers is de aangewezen man om in de dynamiek tussen nationale en Europese belangen, tussen ministerraad en Europees Parlement een voor allen aanvaardbare weg aan te geven. Zijn ervaring en zijn bewezen kwaliteit als politiek leider, zowel nationaal als op Europees en wereldniveau, is groot.”

Het schrijven is bedoeld als signaal aan de Europese regeringsleiders en Franse president die op 24 en 25 juni in Korfoe bepalen wie de volgende voorzitter wordt van de Europese Commissie. De gemeenschappelijke verklaring komt op een moment dat de steun binnen de Europese Unie voor Lubbers dreigt af te kalven. De Britse premier Major liet dit weekeinde weten dat hij geen veto zou gebruiken tegen de belangrijkste concurrent van Lubbers, de Belgische premier Dehaene. Frankrijk en Duitsland hebben laten doorschemeren dat zij Dehaene steunen, die zich nog niet kandidaat heeft gesteld. Formeel zijn Lubbers en de Britse Eurocommissaris Brittan de enige twee kandidaten.

De fractievoorzitters geven in hun oproep aan de deelnemers aan de Europese Top tevens in overweging dat Nederland, als enige van de oprichters van de Europese Gemeenschappen, nog nimmer een voorzitter van de Europese Commissie heeft geleverd, met uitzondering van de korte interimperiode 1972-1973 toen de PvdA'er Mansholt de functie waarnam.

Lubbers heeft er vorige week zelf op gewezen dat Bonn en Parijs niet in een onderonsje kunnen beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt van de Europese Commissie. In de Duitse pers wordt lovend gesproken over de vechtlust van Lubbers in de strijd om het voorzitterschap. Volgens de Süddeutsche Zeitung wordt Nederland met een beslissing tegen Lubbers gekrenkt. Ook het weekblad Der Spiegel merkt op dat Lubbers “bereid is om te vechten” met zijn verzet tegen de Frans-Duitse dominantie in de Europese Unie.