FNV: prijs asperges laag over ruggen van Polen

ROERMOND, 7 JUNI. De prijs van de asperges wordt laag gehouden over de ruggen van goedkope arbeidskrachten. In de zeldzame gevallen dat werkgevers er niet onder uit kunnen de CAO te betalen, laten ze het erop aankomen dat de correct betaalde werknemers snel afhaken, zodat in hun plaats goedkope Poolse krachten kunnen worden ingezet.

Die beschuldiging uitte de advocate van de Voedingsbond FNV, mr. W. Zeijlstra gisteren in een kort geding voor de Roermondse rechtbank, dat de bond had aangespannen om elf Limburgse aspergetelers te dwingen hun stekers te betalen volgens de tuinbouw-CAO. Die wordt volgens de bond massaal ontdoken. Vertegenwoordigers van de bond hebben vorige week een veldtocht gehouden tegen het onderbetalen van stekers, die doorgaans een zwarte vergoeding van rond de een gulden vijfentwintig per kilo gestoken asperges krijgen. Bij telers die uurlonen betalen, constateerde de bond dat de vergoeding varieert volgens het land van herkomst. Er werden Polen aangetroffen die zes gulden per uur kregen, terwijl Ieren acht gulden en Nederlanders tien gulden voor hetzelfde werk ontvingen. De bond eiste in het kort geding dat de elf telers die betrapt werden op het ontduiken van de CAO, hun arbeidskrachten alsnog een arbeidsovereenkomst aanbieden.

De advocaat van de elf telers, mr. H. van der Bruggen, verzekerde dat de telers de CAO de facto naleven door gebruik te maken van de mogelijkheid een akkoordloon te betalen. Een steker kan de teler vragen hem per kilo te betalen, als achteraf blijkt dat hij zoveel heeft geproduceerd dat hij bij stukloon minstens tien procent meer zou hebben verdiend dan bij tijdloon.

Uitspraak donderdagmiddag.