Dringende punten op agenda Frankrijk-VS

PARIJS, 7 JUNI. De Amerikaanse president Clinton brengt vandaag een officieel bezoek aan Parijs. Voor het eerst in de geschiedenis gebruikte een president uit Washington de lunch bij een Franse minister-president. Na de maaltijd op het Hôtel Matignon, de ambtswoning van premier Balladur, zou de president vanmiddag de Franse Assemblée Nationale toespreken.

Het bezoek van Clinton is een logisch vervolg op de bezoeken die het Amerikaanse staatshoofd heeft gebracht aan Groot-Brittannië en Normandië in verband met de herdenkingen van de geallieerde landing vijftig jaar geleden.

Diezelfde periode in de geschiedenis herinnert er dezer dagen overigens aan dat de Frans-Amerikaanse betrekkingen nog steeds een tikje gevoelig zijn. Op 6 juni 1944 wilde de vertegenwoordiger van het vrije Frankrijk in Londen, De Gaulle, al niet tegelijk op de radio met Eisenhower en Churchill omdat hij tegenstander was van een 'bevrijd' en door Britten en Amerikanen bestuurd Frankrijk. De Gaulle deed er alles aan om Frankrijk de geschiedenis in te laten gaan als mede-winnaar van de oorlog.

Clinton is niet de eerste president die de Franse Tweede Kamer toespreekt. Woodrow Wilson deed dat al in 1919. Na zijn redevoering gaat de Amerikaanse president op bezoek bij president Mitterrand, bij wie hij ook dineert.

Hoewel het bezoek kort is, heeft de Franse regering verschillende dringende punten op de agenda staan. Parijs wil de Amerikanen er graag van overtuigen dat vrede in Bosnië een actievere diplomatieke pressie vereist. Verder willen de Fransen graag dat Washington zich iets actiever interesseert voor de rampzalige toestand in Algerije.