Bestuurslid uit college TU-Delft

DELFT, 7 JUNI. Eén van de drie leden van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, J. Kromhout, heeft haar functie neergelegd. Aanleiding is een meningsverschil tussen de bestuursleden over het huisvestingsbeleid van de TU. Kromhout wil dat de faculteiten van de universiteit vanaf volgend jaar zelf beschikken over het budget voor huisvesting. De voorzitter van het college, dr. N. de Voogd, vreest echter dat de faculteiten zich dan nog sterker als een 'eiland' zullen gaan gedragen.