Belangrijke hervorming; Voor het eerst faillissementen in Rusland

MOSKOU, 7 JUNI. De Russische regering publiceert nog deze maand een lijst van de eerste staatsbedrijven die failliet worden verklaard. De stap wordt door waarnemers gezien als een zeer belangrijke stap in de hervorming van de Russische economie.

Directeur Serguei Belaïev van het departement dat met faillissementen is belast, zei gisteren dat al 30 ondernemingen zijn geselecteerd, waarvan 20 in Moskou zijn gevestigd. Volgens een officiële berekening zijn 1500 grote en middelgrote staatsondernemingen (1000 werknemers en meer) insolvabel. Zij vallen onder een presidentieel decreet, waarvan de tekst afgelopen weekeinde werd gepubliceerd.

Volgens dit decreet krijgt het departement voor faillissementen het recht een contract te verbreken met de directeur van een staatsbedrijf die onder bepaalde voorwaarden verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schulden. Het departement kan dan tijdelijk een nieuwe manager benoemen die het faillissement moet afwikkelen, totdat het bedrijf aan een nieuwe eigenaar kan worden verkocht.

Volgens Belaïev moet op deze manier worden voorkomen dat werknemers massaal op straat komen te staan. Ook buitenlandse gegadigden kunnen de failliete bedrijven geheel of gedeeltelijk kopen.

De Russische regering wil simpele liquidaties vermijden en in plaats daarvan kopers van failliete bedrijven verplichten de schulden binnen een maand te voldoen. Volgens deskundigen in Moskou ligt hierin mogelijk het begin van een oplossing van de grote schulden die ondernemingen jegens elkaar hebben door het niet betalen van goederen en diensten. Dit laatste is in de hand gewerkt door het ontbreken van een goede faillissementswetgeving. Steeds meer gezonde bedrijven - tot nu toe zo'n vijfduizend - zijn hierdoor gedwongen de poorten tijdelijk te sluiten.

Met het decreet moet ook worden voorkomen dat bedrijfsdirecteuren herstructurering en privatisering tegenhouden of vertragen. “Het heeft als belangrijkste doel de Russische publieke sector grondig te hervormen, staatsondernemingen te prikkelen tot privatisering en onwillige managers de laan uit te sturen,” aldus een Westerse econoom. (AFP)