ASN rapporteert 44 pct winststijging

De in Den Haag gevestigde ASN (Algemene Spaarbank voor Nederland), voor 100 procent in handen van de verzekeringsmaatschappij Reaal Groep, heeft in 1993 een winststijging behaald van bijna 44 procent. Verdiend werd 8,8 miljoen gulden tegen 6,1 miljoen gulden in 1992.

Het bruto resultaat bedroeg ruim 10,8 miljoen gulden, warmee het achterbleef bij dat van 1992. Rekening is evenwel gehouden met een dotatie van 1 miljoen gulden voor reorganisatie en modernisering van een aantal administratieve systemen. De netto winst in beide jaren werd sterk beïnvloed door een in 1992 genomen verlies op een obligatielening en de in 1993 gerealiseerde verkoop van deze lening. In 1993 leidde dat tot een onttrekking van 1 miljoen gulden aan het fonds voor algemene bankrisico's ten gunste van de verlies- en winstrekening. Mede hieraan ontleent het netto resultaat zijn sterke groei. De aan de spaarbank toevertrouwde middelen namen met 69,2 miljoen gulden toe tot bijna 1,2 miljard gulden, een groei van ruim 6 procent.