TNO: Omo Power vernielt wasgoed

ROTTERDAM, 6 JUNI. Unilevers nieuwe wasmiddel Omo Power kan textiel zo sterk aantasten dat het al na een paar wasbeurten niet meer bruikbaar is. Onafhankelijk onderzoek heeft dat aangetoond. Unilever noemt de resultaten “zeer bedreigend”, maar zegt dat Omo Power lang genoeg 'in het veld' is getest om te kunnen zeggen dat de verschijnselen in de dagelijkse praktijk geen wezenlijke rol zullen spelen. Het Brits-Nederlandse concern heeft de receptuur van Omo Power inmiddels ingrijpend gewijzigd.

Vanochtend zijn de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek dat TNO's Instituut voor reinigingstechnieken (Delft) in opdracht van concurrent Procter & Gamble heeft uitgevoerd. Eerder gaf de Consumentenbond een samenvatting van een TNO-onderzoek dat voor de bond is uitgevoerd. Wasgoed dat met Omo Power was gewassen bij veertig graden bleek zes keer zo sterk aangetast als bij gebruik van andere middelen. De uitkomst van het nieuwe TNO-onderzoek is nog vernietigender. Standaardlappen van WFK- of Krefeld-katoen (volgens internationale normen speciaal voor wasonderzoek gefabriceerd) die volgens een gestandaardiseerd wasprogramma van 100 minuten bij 90 graden in Omo Power waren gewassen hadden al na 12 wasbeurten de helft van hun oorspronkelijk treksterkte verloren. Bij 60 graden was de treksterkte na 25 wasgangen teruggelopen met ongeveer 44 procent. Voor Ariel Ultra van Procter & Gamble zijn die percentages respectievelijk 9 en 13.

Ook in de chemische slijtage, waarvoor de aantasting van de lengte van de katoenvezels een maat is, zijn er grote verschillen. Na 25 wasgangen bij 60 graden was met Omo Power 24 procent chemische slijtage opgetreden, bij Ariel 2,3 procent. Het TNO-rapport beschrijft kleding waarin onder invloed van Omo Power na 15 wasgangen zoveel scheuren en gaten waren gevallen dat ze praktisch onbruikbaar was. Omo Power tast ook de kleur van veel kleding sterker aan dan Ariel Plus.

Unilever wijst er op dat de uitkomst van de wastesten sterk afhankelijk is van de aard van de gebruikte textiel. “Er zijn zeker textielsoorten die van Omo Power juist minder te lijden hebben dan van andere wasmiddelen.” Het concern wijst erop dat na verlies van 50 procent van de treksterkte in de praktijk vaak nog meer dan voldoende reststerkte overblijft.