Staat ontvangt 6,9 mld; Aandeel KPN voor ƒ 49,75 naar de beurs

AMSTERDAM, 6 JUNI. De prijs van het aandeel Koninklijke PTT Nederland (KPN), dat op 13 juni beursnotering krijgt, is vastgesteld op 49,75 gulden.

De demissionaire ministers Kok (financiën) en Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) hebben dat vanochtend in Amsterdam bekendgemaakt. De verkoop van 138 miljoen KPN-aandelen (30 procent) levert de Staat daarmee 6,9 miljard gulden op. De privatisering van het post- en telecommunicatiebedrijf is de grootste beursgang in de Nederlandse geschiedenis.

De prijs van de KPN-aandelen spoort met schattingen van beleggingsanalisten. Minister Maij spiegelde beleggers vanochtend direct een koersstijging voor. “Deze koers laat ruimte voor een gezonde en positieve ontwikkeling van het aandeel KPN. Het is een oer-Hollandse prijs waar de Nederlandse burger snel ja tegen zegt.”

Maij schreef, tot ongenoegen van een vertegenwoordiger van Financiën, de opbrengst op het conto van Verkeer en Waterstaat. “Toen ik op het ministerie kwam, zaten wij 800 miljoen in het rood. Nu ik wegga, zijn er miljarden extra.” De opbrengst van de verkoop van KPN wordt, conform een besluit van de ministerraad, onder meer gebruikt voor investeringen in infrastructuur.

Particuliere beleggers krijgen een korting van 2,50 per aandeel voor een maximum van 75 aandelen. De overheid streeft naar brede spreiding onder particulieren, maar drs. J. Lintjer, directeur deelnemingen en financieringen van Financiën, wilde vanochtend geen concreet cijfer noemen. Hij liet wel doorschemeren dat de overheid op meer particuliere belangstelling mikt dan bij de eerste verkoop van aandelen DSM, begin 1989, toen 120.000 individuele beleggers aandelen in dit chemieconcern kochten.

Vooral Amerikaanse beleggingsfondsen hebben grootscheeps ingeschreven op KPN-aandelen, aldus drs. W. Jiskoot, die namens ABN Amro de regie van de plaatsing voert. Volgens ABN Amro-bestuurder mr. L. de Bièvre is de prijs zondagochtend omstreks drie uur vastgesteld, nadat onderhandelaars van banken en overheid enkele malen met “verhitte koppen” de zaal hadden verlaten.

Volgens Jiskoot overtreft de vraag naar aandelen KPN bij de vastgestelde koers het aanbod van 138 miljoen al “ruimschoots”. De overheid heeft de banken de mogelijkheid geboden nog eens maximaal 20,7 miljoen aandelen tegen 49,75 te verkopen. Dat levert de overheid 1 miljard gulden extra op.

Beleggers kunnen tot en met donderdagmiddag 1 uur inschrijven op de aandelen KPN. Een bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro garandeert de overheid de totale opbrengst. Dat kost de staat 2,9 procent, ofwel 200 miljoen gulden.