Schrijfster Nasrin vervolgd wegens kwetsen moslims

NEW DELHI, 6 JUNI. De justitie van Bangladesh heeft zaterdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de schrijfster Taslima Nasrin omdat zij de religieuze gevoelens van de islamitische meerderheid van het land willens en wetens zou hebben gekwetst. De 32-jarige auteur is inmiddels ondergedoken.

De grensposten zijn in verhoogde staat van waakzaamheid gebracht om Nasrin een eventuele vlucht naar het buitenland te beletten. Ook de familie van de schrijfster zegt niet te weten waar ze thans verblijft. Als zij schuldig wordt bevonden, riskeert ze een gevangenisstraf van twee jaar of een boete.

De jongste storm om de schrijfster ontstond na uitlatingen die ze in mei deed tegenover de Indiase krant The Statesman. Ze verklaarde dat het geen zin had geringe wijzigingen in de Koran aan te brengen. “De Koran moet grondig worden herzien”, zo citeerde de krant haar. Telefonisch liet ze gisteren vanuit een schuilplaats weten dat het om een misverstand ging. Ze had niet gepleit voor herziening van de Koran maar van de shari'a, het islamitische recht.

De afgelopen dagen hielden woedende fundamentalisten in de Bengaalse hoofdstad Dhaka betogingen tegen Nasrin, waarbij ze eisten dat ze in het openbaar zou worden opgehangen. Vorige herfst had een obscure fundamentalistische groep in het noorden van het land, Soldaten van de Islam genaamd, al een beloning van 50.000 taka (2500 gulden) uitgeloofd om Nasrin uit de weg te ruimen wegens haar volgens hen godslasterlijke publikaties.

De voornaamste steen des aanstoots voor de fundamentalisten was haar boek Lajja (Schaamte) over de agressie van moslims tegen hindoes in Bangladesh als wraak voor de sloop van de Babri-moskee door radicale hindoes in de Indiase stad Ayodhya in december 1992. Ook het openlijke atheïsme van Nasrin en haar strijd voor de rechten van de vrouw in de islamitische samenleving vormden een doorn in het oog van de fundamentalisten.

De regering van Bangladesh, die Lajja na enkele maanden verbood, besloot eind vorig jaar aarzelend haar permanente politiebewaking te geven. Ook de oppositie nam het niet voor Nasrin op. De politici zijn er kennelijk beducht voor ervan te worden beschuldigd geen goede moslims te zijn. Ruim negentig procent van de Bengaalse bevolking bestaat uit moslims.

Nasrin, die van oorsprong arts is maar zich later volledig op het schrijven heeft toegelegd, heeft zich tot nu toe onverzettelijk getoond. “Ik heb nooit mijn opvattingen onder druk herzien”, verklaarde ze vier maanden geleden in een vraaggesprek met NRC Handelsblad bij haar thuis in Dhaka. “Het gaat mij om de waarheid. Ik zal blijven schrijven wat ik denk. En als ze me daarom vermoorden dan zij dat zo.”

    • Floris van Straaten